דרושים
דרוש/ה עובד/ת למילוי מקום לתפקיד ראש ענף- מרכז בכיר סטט חברתית
דרוש סוקר שטח אזור חיפה והקריות
דרוש סוקר שטח אזור אשדוד ואשקלון
דרוש סוקר שטח אזור טבריה, קריית שמונה והסביבה
דרוש סוקר שטח אזור באר שבע
דרוש סוקר שטח אזור תל אביב והסביבה
מכרז פומבי לתפקיד ראש ענף מרכז בכיר סטט כלכלית

הנחיות להגשת מועמדות באתר נציבות שירות המדינה   


מכרזים
מכרז 10/2017 - לאספקת שירותי אבטחה במשרדי הלמ"ס בירושלים
מודעה למכרז 10/2017 לאספקת שירותי אבטחה במשרדי הלמ"ס בירושלים

© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || תורומש   תויוכזה  לכ - 1997 לארשי תנידמ ©