דרושים
דרוש/ה סטודנט/ית לאגף עסקים כלכלה תחום אינדיקטורים כלכליים
דרוש/ה סטודנט/ית לאגף ענ"א תחום בדיקת תכנה
דרוש/ה לתפקיד רכז בכיר משאבי אנוש מפקד
דרושים סוקרי/סוקרות טלפון - למילוי מקום
דרוש/ה סטודנט/ית לתחום אינדיקטורים כלכליים
דרוש/ה סטודנט/ית לתחום אגף מערכות מידע- בדיקת תוכנה
דרוש/ה סטודנט/ית לתחום קשרים בינלאומיים ותיאום סטטיסטי

הנחיות להגשת מועמדות באתר נציבות שירות המדינה   
מכרזים

© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || תורומש   תויוכזה  לכ - 1997 לארשי תנידמ ©