דרושים
דרוש עובד לתפקיד ראש ענף עיבודים סטטייסטיים כלכליים משרה מיועדת לבני מיעוטים
גיוס למילוי מקום לתפקיד ראש ענף עיבודים סטטיסטיים חברתיים
דרוש סוקר עסקים(ת"א) בוקר וצהריים לאיוש ע"י בעלי מוגבליות
דרוש עובד למילוי מקום לאגף סקרים

הנחיות להגשת מועמדות באתר נציבות שירות המדינה   


מכרזים
בקשה לקבלת מידע RFD/RFI 7-2017 צינורות גומי לסקר ספירות תנועה - הבהרות
בקשה לקבלת מידע RFD/RFI 7-2017 צינורות גומי לסקר ספירות תנועה - מעודכנת
בקשה לקבלת מידע RFD/RFI 7-2017 צינורות גומי לסקר ספירות תנועה

© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || תורומש   תויוכזה  לכ - 1997 לארשי תנידמ ©