דרושים
גיוס לתפקיד סוקר בכיר
גיוס לתפקיד ממונה ביקורת חשבויות
דרוש/ה לתפקיד עוזר ראשי ללשכת היועץ המשפטי
דרוש/ה עובד למילוי מקום לסוקרי/סוקרות טלפון
דרוש/ה לתפקיד ראש ענף תשתיות ותקשורת
דרוש/ה סטודנט/ית לתחום סטטיסטיקה של עבודה גף סימול
דרוש/ה סטודנט/ית לתחום סטטיסטיקה של חינוך והשכלה
דרוש/ה סטודנט/ית לתחום קשרים בינלאומיים ותיאום סטטיסטי
דרוש/ה סטודנט/ית לתחום יישום אבטחת מידע
דרוש עובד לתפקיד ראש ענף משאבי אנוש- במילוי מקום
דרוש עובד לתפקיד במילוי מקום תכניתן אגף מערכות מידע מפקד חקלאות
דרוש עובד לתפקיד במילוי מקום ראש ענף עיבודים סטטיסטיים חברתיים, אגף סקרים מפקד חקלאות
דרוש ראש ענף (עיבודים סטטיסטיים כלכליים)- בתחום מרשם עסקים וסיווגים כלכליים- אגף עסקים כלכלה

הנחיות להגשת מועמדות באתר נציבות שירות המדינה   
מכרזים
בקשה לקבלת מידע RFD/RFI 7-2017 צינורות גומי לסקר ספירות תנועה

© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || תורומש   תויוכזה  לכ - 1997 לארשי תנידמ ©