משרד התיירות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 תיירות
 2015 
פרסום מספר: 1658
פורסם: 09/02/2017  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה מלאה להדפסה גרסה מלאה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי
מונחים, הגדרות והסברים
מקורות הנתונים
מעבר על    
תנועה של מבקרים מחו"ל ושל ישראלים בגבולות    
מעבר אלתנועה של מבקרים מחו"ל בגבולות    
מעבר אלתנועה של ישראלים בגבולות    
תעופה    
מעבר אלתעופה    
הכנסות והוצאות במטבע חוץ    
מעבר אלהכנסות והוצאות במטבע חוץ    
שירותי הארחה    
מעבר אלמלונות    
מעבר אלפדיון, תעסוקה ושכר    
מעבר אלשירותי הארחה אחרים    
מלונות - הכנסות, הוצאות ורווח    
מעבר אלמלונות - הכנסות, הוצאות ורווח    
שונות    
מעבר אלשונות    
תיירות בעולם    
מעבר אלתיירות בעולם    
חשבון הלוויין של התיירות    
מעבר אלחשבון הלוויין של התיירות    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי
מונחים, הגדרות והסברים
מקורות הנתונים
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הערות הסבר   Word
   תנועה של מבקרים מחו"ל ושל ישראלים בגבולות  
תנועה של מבקרים מחו"ל בגבולות   Zip
כניסות ויציאות של מבקרים, ויציאות של ישראלים לחו"ל 1. Excel
כניסות ויציאות של מבקרים, לפי אופן מעבר 2. Excel
כניסות תיירים, לפי אופן מעבר ותחנת גבול 3. Excel
כניסות תיירים, לפי ארץ אזרחות 4. Excel
נוסעים בשיוט, לפי ארץ אזרחות 5. Excel
כניסות מבקרים, לפי יבשת, ארץ אזרחות ואופן מעבר 6. Excel
כניסות מבקרים, לפי יבשת וארצות אזרחות נבחרות, ולפי קבוצת גיל 7. Excel
כניסות מבקרים, לפי קבוצת גיל, ולפי יבשת וארצות אזרחות נבחרות 8. Excel
יציאות מבקרים, לפי משך השהייה בארץ 9. Excel
שהייה ממוצעת (ימים) עד חודש ועד שנה של תיירים יוצאים, לפי ארץ אזרחות וקבוצת גיל 10. Excel
תיירים יוצאים, לפי מאפיינים וארצות אזרחות נבחרים 11. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
תנועה של ישראלים בגבולות   Zip
תנועות של ישראלים בגבולות, לפי אופן מעבר 12. Excel
יציאות של ישראלים לחו"ל, לפי אופן מעבר ותחנת גבול 13. Excel
יציאות של ישראלים לחו"ל, לפי קבוצת גיל 14. Excel
יציאות של ישראלים לחו"ל, לפי גיל, מין ואופן מעבר 15. Excel
חזרות של ישראלים מחו"ל, לפי משך שהייה 16. Excel
חזרות של ישראלים מחו"ל, לפי אופן מעבר ותחנת גבול 17. Excel
חזרות של ישראלים מחו"ל, לפי גיל, מין ואופן מעבר 18. Excel
חזרות של ישראלים מחו"ל, לפי משך שהייה ואופן מעבר 19. Excel
שהייה ממוצעת של ישראלים בחו"ל, לפי אופן מעבר 20. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   תעופה  
תעופה   Zip
תנועה אווירית בין-לאומית (מטוסים שנחתו ונוסעים נכנסים ויוצאים), לפי ההשתייכות הלאומית של חברת התעופה וסוג טיסה 21. Excel
תנועה אווירית בין-לאומית, לפי חברת תעופה וסוג טיסה 22. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   הכנסות והוצאות במטבע חוץ  
הכנסות והוצאות במטבע חוץ   Zip
הכנסות מתיירות והוצאות של ישראלים היוצאים לחו"ל 23. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   שירותי הארחה  
מלונות   Zip
מלונות: חדרים, מיטות, אורחים, לינות ותפוסה 24. Excel
מלונות תיירות וחדרים, לפי מחוז ולפי נפות ויישובים נבחרים 25. Excel
מלונות תיירות וחדרים ביישובים נבחרים, לפי רמה וסוג 26. Excel
מלונות תיירות: חדרים, מיטות, שנת פתיחה ומאזן השינויים במספר המלונות והחדרים, לפי רמה וסוג 27. Excel
מיטות, לינות ותפוסת מיטות בשירותי הארחה 28. Excel
לינות ותפוסה במלונות תיירות, לפי רמה וסוג 29. Excel
אורחים, לינות וממוצע לינות לאורח במלונות תיירות, לפי יבשת המגורים של האורחים, ולפי רמה וסוג של מלון 30. Excel
לינות במלונות ויחס לינות תיירים לכניסות תיירים, לפי יבשת המגורים של האורחים, ולפי רמה וסוג של מלון 31. Excel
מלונות תיירות: חדרים, מיטות, אורחים, לינות ותפוסה, לפי יבשת המגורים של האורחים, ולפי מחוז ונפות נבחרות 32. Excel
לינות ותפוסה במלונות תיירות, לפי מחוז, ולפי נפות ויישובים נבחרים 33. Excel
אורחים, לינות ותפוסה במלונות תיירות ברמות עיקריות ביישובים נבחרים 34. Excel
לינות וממוצע לינות לאורח במלונות תיירות, לפי יבשת המגורים של האורחים, ולפי מחוז ונפות ויישובים נבחרים 35. Excel
אורחים, לינות ותפוסה במלונות תיירות ביישובים נבחרים, לפי יבשת המגורים של האורחים 36. Excel
מלונות תיירות בקיבוצים ובמושבים שיתופיים: חדרים, מיטות, אורחים, לינות ותפוסה, לפי אזור 37. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פדיון, תעסוקה ושכר   Zip
פדיון, משרות ושכר במלונות 38. Excel
פדיון ושכר (ברוטו) במלונות תיירות, לפי רמה וסוג של מלון 39. Excel
פדיון ושכר (ברוטו) במלונות תיירות ביישובים נבחרים 40. Excel
פדיון ושכר (ברוטו) במלונות תיירות ברמות הגבוהות ביישובים נבחרים 41. Excel
משרות, משרות שכיר ומספר משרות ממוצע לחדר במלונות תיירות, לפי רמה וסוג של מלון 42. Excel
משרות שכיר במלונות תיירות - סך הכל וברמות הגבוהות, ביישובים נבחרים 43. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
שירותי הארחה אחרים   Zip
אכסניות נוער ומיטות, לפי מחוז, ולפי נפות ויישובים נבחרים 44. Excel
לינות ותפוסת מיטות באכסניות נוער, לפי מחוז 45. Excel
לינות באכסניות נוער 46. Excel
חדרים ומיטות באכסניות נוצריות, לפי יישוב 47. Excel
אירוח כפרי 48. Excel
אירוח כפרי פרטי 49. Excel
אירוח כפרי בקיבוצים ובמושבים שיתופיים במחוזות ונפות נבחרים 50. Excel
אכסניות בבתי ספר שדה: חדרים, מיטות, לינות ותפוסה, לפי מחוז 51. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   מלונות - הכנסות, הוצאות ורווח  
מלונות - הכנסות, הוצאות ורווח   Zip
הכנסות, הוצאות ורווח במלונות תיירות 52. Excel
הכנסות, הוצאות ורווח במלונות תיירות, לפי רמה וסוג של מלון 53. Excel
הכנסות, תשומות קנויות, תמורה למשרות, רווח ותמורה להון וערך מוסף גולמי במלונות תיירות, בממוצע לחדר, לפי רמה וסוג של מלון 54. Excel
הכנסות, תשומות קנויות, תמורה למשרות, רווח ותמורה להון וערך מוסף גולמי במלונות תיירות, בממוצע ללינה, לפי רמה וסוג של מלון 55. Excel
הכנסות, הוצאות ורווח במלונות תיירות ביישובים נבחרים 56. Excel
הכנסות, הוצאות ורווח במלונות תיירות ביישובים נבחרים, ממוצע לחדר וממוצע ללינה 57. Excel
סעיפי ההכנסות במלונות תיירות, לפי רמה וסוג של מלון 58. Excel
סעיפי ההוצאות העיקריות במלונות תיירות, לפי רמה וסוג של מלון 59. Excel
חשבון הייצור של מלונות התיירות, לפי רמה וסוג של מלון, במחירי בסיס 60. Excel
חשבון הייצור של מלונות התיירות ביישובים נבחרים, במחירי בסיס 61. Excel
חשבון הייצור של מלונות התיירות, לפי תפוסת חדרים, במחירי בסיס 62. Excel
חשבון הייצור של מלונות התיירות, לפי מספר החדרים במלון, במחירי בסיס 63. Excel
חשבון הייצור של מלונות תיירות ברמות I ו-II ביישובים נבחרים, במחירי בסיס 64. Excel
חשבון הייצור של מלונות תיירות ברמות I ו-II, לפי תפוסת חדרים, במחירי בסיס 65. Excel
חשבון הייצור של מלונות תיירות ברמות I ו-II, לפי מספר החדרים במלון, במחירי בסיס 66. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   שונות  
שונות   Zip
כניסות תיירים, יציאות של ישראלים לחו"ל ולינות במלונות: גורמים כוללים (עונתיים והתאמה מראש) 67. Excel
אטרקציות תיירותיות בתשלום - הכנסות, משרות וביקורים 68. Excel
הכנסות של אתרי רשות הטבע והגנים, לפי סוג אתר ומחוז 69. Excel
ביקורים באתרי רשות הטבע והגנים, לפי אתר ומחוז 70. Excel
ביקורים באתרי רשות הטבע והגנים, לפי סוג אתר ומחוז 71. Excel
ישראלים בני 20 ומעלה שיצאו לנופש או לטיול בארץ ובחו"ל, לפי תכונות נבחרות 72. Excel
מוזאונים מוכרים: תערוכות, שטח, פריטים ומבקרים, לפי סוג מוזאון 73. Excel
מבקרים במוזאונים מוכרים, לפי סוג מוזאון 74. Excel
מבקרים במוזאונים מוכרים, לפי אזור גאוגרפי 75. Excel
מענקים ממשלתיים והשקעות בענפי התיירות 76. Excel
מורי דרך מורשים 77. Excel
כנסים ותערוכות בין-לאומיים ומשתתפים מחו"ל, לפי חודש הפתיחה ונושא הכנס 78. Excel
כנסים ותערוכות בין-לאומיים ומשתתפים מחו"ל, לפי מקום הכנס 79. Excel
מסיימי בתי ספר למלונאות, לפי מקצוע 80. Excel
חנויות רשומות לתיירים, לפי סוג ויישוב 81. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   תיירות בעולם  
תיירות בעולם   Zip
תיירות בעולם, לפי אזור 82. Excel
הכנסות מתיירות בעולם, לפי אזור 83. Excel
עשר המדינות שבהן מספר כניסות התיירים וההכנסות מתיירות הגבוהים ביותר 84. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   חשבון הלוויין של התיירות  
חשבון הלוויין של התיירות   Zip
צריכת תיירות, לפי סוג וענף 85. Excel
אומדנים כלכליים של תיירות, לפי ענף 86. Excel
אומדנים של משרות בתיירות, לפי ענף 87. Excel
ענפים האופייניים לתיירות, לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 88. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0333-6204
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©