עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה
על פי מס ערך מוסף
2015-2013 
פרסום מספר: 1665
פורסם: 15/02/2017  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה מלאה להדפסה גרסה מלאה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    הגדרות והסברים
    שיטות
    מגבלות הנתונים
מעבר על    
מעבר אלת ר ש י מ י ם    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    הגדרות והסברים
    שיטות
    מגבלות הנתונים
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הערות הסבר   Word
ת ר ש י מ י ם   Zip
מקרא הענפים לתרשימים (סיווג 2011)   Word
תרשימים
התפלגות הפדיון, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 1.  
התפלגות העוסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 2.  
אחוז הפדיון ששיעור המע"מ עליו 0% מכלל הפדיון, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 3.  
אחוז התשומות מכלל הפדיון, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 4.  
חזרה לתוכן הפרסום
ל ו ח ו ת   Zip
פדיון, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 1. Excel
עוסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 2. Excel
שיעור השינוי בפדיון, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), 2015 לעומת 2014 3. Excel
אחוז הפדיון ששיעור המע"מ עליו הוא 0% מכלל הפדיון, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 4. Excel
אחוז התשומות (כולל ציוד) החייבות במע"מ מכלל הפדיון, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 5. Excel
עוסקים, פדיון וערך מוסף גולמי בענפי המסחר (סיווג 2011) 6. Excel
עוסקים ופדיון, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), סוג עסק וסוג תיק במע"מ 7. Excel
עוסקים ופדיון, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) ומאפיינים כמותיים 8. Excel
עוסקים ופדיון, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל של הפדיון 9. Excel
עוסקים ופדיון בתיקי שותפויות (איחוד עוסקים), לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), וקבוצת גודל של הפדיון 10. Excel
עסקים שנפתחו ונסגרו, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 11. Excel
עוסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 12. Excel
עוסקים החייבים בדיווח למע"מ ועוסקים הפטורים ממנו, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 13. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
השתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-9984
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©