חיפוש בפרסומים
לפי נושא
לפי שנה
לפי מילה או ביטוי
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
  פרסומים באתר הלשכה 2017
   שם הפרסום מספר מועד הפרסום
קובץ בפורמט להדפסה ההוצאה הלאומית לבריאות,2016-1962 1701 16/11/2017
קובץ בפורמט להדפסה סקר ענפי הכלכלה, 2014 1698 15/11/2017
קובץ בפורמט להדפסה תאונות דרכים עם נפגעים, 2016, חלק א: סיכומים כלליים 1691 07/11/2017
  הירחון הסטטיסטי לישראל - אוקטובר 2017 2017/10 07/11/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון סקרי כוח אדם,יולי-ספטמבר 2017 2017/3 31/10/2017
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,ספטמבר 2017 2017/9 31/10/2017
קובץ בפורמט להדפסה התפתחות תחום ההייטק בישראל, 2014-1995 1674 25/10/2017
קובץ בפורמט להדפסה משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2015 1685 24/10/2017
קובץ בפורמט להדפסה סקר כוח אדם, 2015 1684 24/10/2017
קובץ בפורמט להדפסה הכנסות של בני 15 ומעלה - נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015 1678 22/10/2017
  הירחון הסטטיסטי לישראל - ספטמבר 2017 2017/9 03/10/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה,אפריל-יוני 2017 2017/2 28/09/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 3, 2017 2017/3 28/09/2017
קובץ בפורמט להדפסה מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים אפריל-יוני 2017 2017/2 24/09/2017
קובץ בפורמט להדפסה מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים , ינואר-מרץ 2017 2017/1 24/09/2017
קובץ בפורמט להדפסה סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות, אפריל-יוני 2017 2017/2 19/09/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אפריל-יוני 2017 19/09/2017
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,אוגוסט 2017 2017/8 19/09/2017
  הירחון הסטטיסטי לישראל - אוגוסט 2017 2017/8 07/09/2017
קובץ בפורמט להדפסה תאונות דרכים עם נפגעים, 2016,חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות 1692 23/08/2017
קובץ בפורמט להדפסה מוקדי תאונות דרכים עם נפגעים 2016 23/08/2017
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,יולי 2017 2017/7 21/08/2017
קובץ בפורמט להדפסה כלי רכב מנועיים, 2016 1688 07/08/2017
  הירחון הסטטיסטי לישראל - יולי 2017 2017/7 07/08/2017
קובץ בפורמט להדפסה הסקר החברתי 2015 - כולל נושאים ייחודיים: עמדות כלפי שירותי ממשל ומעורבות אזרחית 1670 03/08/2017
קובץ בפורמט להדפסה הרשויות המקומיות בישראל, 2015 1683 31/07/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון סקרי כוח אדם,אפריל-יוני 2017 2017/2 27/07/2017
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,יוני 2017 2017/6 27/07/2017
קובץ בפורמט להדפסה הכנסות והוצאות משק הבית ,נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015 ,סיכומים כלליים 1677 13/07/2017
קובץ בפורמט להדפסה הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, 2014 1686 13/07/2017
  הירחון הסטטיסטי לישראל - יוני 2017 2017/6 06/07/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה,ינואר-מרץ 2017 2017/1 29/06/2017
קובץ בפורמט להדפסה מורשים לנהוג, 2016 1687 29/06/2017
קובץ בפורמט להדפסה פני החברה בישראל, דוח מס' 9, סיוון תשע"ז, יוני 2017 - בני 55 ומעלה 9 29/06/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 2, 2017 2017/2 29/06/2017
קובץ בפורמט להדפסה חשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS,2015-2000 1681 25/06/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, ינואר-מרץ 2017 25/06/2017
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,מאי 2017 2017/5 22/06/2017
קובץ בפורמט להדפסה סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות, ינואר-מרץ 2017 2017/1 21/06/2017
קובץ בפורמט להדפסה לוחות תמותה שלמים של ישראל,2015-2011 1682 14/06/2017
  הירחון הסטטיסטי לישראל - מאי 2017 2017/5 07/06/2017
קובץ בפורמט להדפסה הוצאות הביטחון בישראל, 2015-1950 1680 29/05/2017
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,אפריל 2017 2017/4 22/05/2017
קובץ בפורמט להדפסה חומרי הדברה בישראל, 2013-2011 1671 15/05/2017
קובץ בפורמט להדפסה ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי,2015-1995 1676 14/05/2017
קובץ בפורמט להדפסה ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות, 2016-2011 1679 14/05/2017
  הירחון הסטטיסטי לישראל - אפריל 2017 2017/4 07/05/2017
קובץ בפורמט להדפסה סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות, אוקטובר-דצמבר 2016 2016/4 30/04/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון סקרי כוח אדם,ינואר-מרץ 2017 2017/1 30/04/2017
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,מרץ 2017 2017/3 30/04/2017
קובץ בפורמט להדפסה מחקר ופיתוח עסקי, 2014 1675 06/04/2017
  הירחון הסטטיסטי לישראל - מרץ 2017 2017/3 06/04/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה,אוקטובר-דצמבר 2016 2016/4 30/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה סקר כוח אדם, 2014 1663 30/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה חשבונות המגזר הממשלתי,2015-1995 1672 30/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אוקטובר-דצמבר 2016 26/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,פברואר 2017 2017/02 23/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 1, 2017 2017/1 22/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2015 1654 20/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה דמוגרפיה של עסקים - מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2015-2011 1669 14/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים,, אוקטובר-דצמבר 2016 2016/4 08/03/2017
  הירחון הסטטיסטי לישראל - פברואר 2017 2017/2 07/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2014 1664 06/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,ינואר 2017 2017/01 23/02/2017
קובץ בפורמט להדפסה חשבונות לאומיים, 2015-1995 1668 22/02/2017
קובץ בפורמט להדפסה עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2015-2013 1665 15/02/2017
קובץ בפורמט להדפסה תיירות, 2015 1658 09/02/2017
  הירחון הסטטיסטי לישראל - ינואר 2017 2017/1 07/02/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון סקרי כוח אדם,אוקטובר-דצמבר 2016 2016/4 31/01/2017
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,דצמבר 2016 2016/12 31/01/2017
קובץ בפורמט להדפסה תעשייה, כרייה וחציבה מדדים וסיכומים שנתיים 2014 1667 26/01/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, יולי-ספטמבר 2016 2016/3 24/01/2017
קובץ בפורמט להדפסה סקר תעשייה, כרייה וחציבה, 2013 1660 18/01/2017
קובץ בפורמט להדפסה ההוצאה הלאומית לחינוך, 2015-1962 1662 17/01/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, יולי-ספטמבר 2016 16/01/2017
  הירחון הסטטיסטי לישראל - דצמבר 2016 2016/12 08/01/2017
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©