חיפוש בפרסומים
לפי נושא
לפי שנה
לפי מילה או ביטוי
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
  פרסומים באתר הלשכה 2018
   שם הפרסום מספר מועד הפרסום
  הירחון הסטטיסטי לישראל - אפריל 2018 2018/4 07/05/2018
קובץ בפורמט להדפסה ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2016-1989 1706 03/05/2018
קובץ בפורמט להדפסה רבעון סקרי כוח אדם,ינואר-מרץ 2018 2018/1 30/04/2018
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,מרץ 2018 2018/3 30/04/2018
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אוקטובר-דצמבר 2017 24/04/2018
  הירחון הסטטיסטי לישראל - מרץ 2018 2018/3 08/04/2018
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אוקטובר-דצמבר 2017 2017/4 29/03/2018
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 1, 2018 2018/1 29/03/2018
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,פברואר 2018 2018/02 29/03/2018
קובץ בפורמט להדפסה ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי,2016-1995 1710 25/03/2018
קובץ בפורמט להדפסה מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2016 1697 12/03/2018
קובץ בפורמט להדפסה משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות, 2015-2014, על פי סקרי כוח אדם 1700 11/03/2018
קובץ בפורמט להדפסה עובדים עצמאים בישראל 2014-2003 נתונים מסקר הוצאות משק הבית, סקר כוח אדם והסקר החברתי 1673 11/03/2018
קובץ בפורמט להדפסה מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים,, אוקטובר-דצמבר 2017 2017/4 08/03/2018
  הירחון הסטטיסטי לישראל - פברואר 2018 2018/2 07/03/2018
קובץ בפורמט להדפסה עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2016-2014 1708 28/02/2018
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,ינואר 2018 2018/01 28/02/2018
קובץ בפורמט להדפסה ההוצאה הלאומית לחינוך, 2016-1962 1704 20/02/2018
קובץ בפורמט להדפסה חשבונות לאומיים, 2016-1995 1709 14/02/2018
  הירחון הסטטיסטי לישראל - ינואר 2018 2018/1 07/02/2018
קובץ בפורמט להדפסה רבעון סקרי כוח אדם,אוקטובר-דצמבר 2017 2017/4 31/01/2018
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,דצמבר 2017 2017/12 31/01/2018
קובץ בפורמט להדפסה סקר תעשייה, כרייה וחציבה, 2014 1703 25/01/2018
קובץ בפורמט להדפסה הדיור בישראל נתונים מסקר הוצאות משק הבית, 2015-1997 1690 25/01/2018
קובץ בפורמט להדפסה ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2016-1984/85 1705 23/01/2018
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, יולי-ספטמבר 2017 2017/3 22/01/2018
קובץ בפורמט להדפסה סקר ביטחון אישי, 2016 1702 21/01/2018
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, יולי-ספטמבר 2017 09/01/2018
קובץ בפורמט להדפסה תיירות, 2016 1707 08/01/2018
  הירחון הסטטיסטי לישראל - דצמבר 2017 2017/12 07/01/2018
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©