חיפוש בפרסומים
לפי נושא
לפי שנה
לפי מילה או ביטוי
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
  פרסומים באתר הלשכה 2017
   שם הפרסום מספר מועד הפרסום
קובץ בפורמט להדפסה הוצאות הביטחון בישראל, 2015-1950 1680 29/05/2017
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,אפריל 2017 2017/4 22/05/2017
קובץ בפורמט להדפסה חומרי הדברה בישראל, 2013-2011 1671 15/05/2017
קובץ בפורמט להדפסה ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי,2015-1995 1676 14/05/2017
קובץ בפורמט להדפסה ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות, 2016-2011 1679 14/05/2017
  הירחון הסטטיסטי לישראל - אפריל 2017 2017/4 07/05/2017
קובץ בפורמט להדפסה סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות, אוקטובר-דצמבר 2016 2016/4 30/04/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון סקרי כוח אדם,ינואר-מרץ 2017 2017/1 30/04/2017
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,מרץ 2017 2017/3 30/04/2017
קובץ בפורמט להדפסה מחקר ופיתוח עסקי, 2014 1675 06/04/2017
  הירחון הסטטיסטי לישראל - מרץ 2017 2017/3 06/04/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה,אוקטובר-דצמבר 2016 2016/4 30/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה סקר כוח אדם, 2014 1663 30/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה חשבונות המגזר הממשלתי,2015-1995 1672 30/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אוקטובר-דצמבר 2016 26/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,פברואר 2017 2017/02 23/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 1, 2017 2017/1 22/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2015 1654 20/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה דמוגרפיה של עסקים - מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2015-2011 1669 14/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים,, אוקטובר-דצמבר 2016 2016/4 08/03/2017
  הירחון הסטטיסטי לישראל - פברואר 2017 2017/2 07/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2014 1664 06/03/2017
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,ינואר 2017 2017/01 23/02/2017
קובץ בפורמט להדפסה חשבונות לאומיים, 2015-1995 1668 22/02/2017
קובץ בפורמט להדפסה עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2015-2013 1665 15/02/2017
קובץ בפורמט להדפסה תיירות, 2015 1658 09/02/2017
  הירחון הסטטיסטי לישראל - ינואר 2017 2017/1 07/02/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון סקרי כוח אדם,אוקטובר-דצמבר 2016 2016/4 31/01/2017
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,דצמבר 2016 2016/12 31/01/2017
קובץ בפורמט להדפסה תעשייה, כרייה וחציבה מדדים וסיכומים שנתיים 2014 1667 26/01/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, יולי-ספטמבר 2016 2016/3 24/01/2017
קובץ בפורמט להדפסה סקר תעשייה, כרייה וחציבה, 2013 1660 18/01/2017
קובץ בפורמט להדפסה ההוצאה הלאומית לחינוך, 2015-1962 1662 17/01/2017
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, יולי-ספטמבר 2016 16/01/2017
  הירחון הסטטיסטי לישראל - דצמבר 2016 2016/12 08/01/2017
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©