חיפוש בפרסומים
לפי נושא
לפי שנה
לפי מילה או ביטוי
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
  פרסומים באתר הלשכה 2018
   שם הפרסום מספר מועד הפרסום
קובץ בפורמט להדפסה מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2016 1697 12/03/2018
קובץ בפורמט להדפסה משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות, 2015-2014, על פי סקרי כוח אדם 1700 11/03/2018
קובץ בפורמט להדפסה עובדים עצמאים בישראל 2014-2003 נתונים מסקר הוצאות משק הבית, סקר כוח אדם והסקר החברתי 1673 11/03/2018
קובץ בפורמט להדפסה מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים,, אוקטובר-דצמבר 2017 2017/4 08/03/2018
  הירחון הסטטיסטי לישראל - פברואר 2018 2018/2 07/03/2018
קובץ בפורמט להדפסה עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2016-2014 1708 28/02/2018
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,ינואר 2018 2018/01 28/02/2018
קובץ בפורמט להדפסה ההוצאה הלאומית לחינוך, 2016-1962 1704 20/02/2018
קובץ בפורמט להדפסה חשבונות לאומיים, 2016-1995 1709 14/02/2018
  הירחון הסטטיסטי לישראל - ינואר 2018 2018/1 07/02/2018
קובץ בפורמט להדפסה רבעון סקרי כוח אדם,אוקטובר-דצמבר 2017 2017/4 31/01/2018
קובץ בפורמט להדפסה ירחון סקרי כוח אדם,דצמבר 2017 2017/12 31/01/2018
קובץ בפורמט להדפסה סקר תעשייה, כרייה וחציבה, 2014 1703 25/01/2018
קובץ בפורמט להדפסה הדיור בישראל נתונים מסקר הוצאות משק הבית, 2015-1997 1690 25/01/2018
קובץ בפורמט להדפסה ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2016-1984/85 1705 23/01/2018
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, יולי-ספטמבר 2016 2017/3 22/01/2018
קובץ בפורמט להדפסה סקר ביטחון אישי, 2016 1702 21/01/2018
קובץ בפורמט להדפסה רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, יולי-ספטמבר 2017 09/01/2018
קובץ בפורמט להדפסה תיירות, 2016 1707 08/01/2018
  הירחון הסטטיסטי לישראל - דצמבר 2017 2017/12 07/01/2018
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©