המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
סל סדרות אישי    
 
מאגר הנתונים המרכזי    
סל סדרות לנוחיות המשתמשים הזקוקים לקבל קובץ אחד עם סדרות מנושאים שונים , ניתנת האפשרות לבנות "סל סדרות" אישי, שבו ניתן לצרף סדרות מנושאים שונים.
סל סדרות אישי - סרטון הדרכה סל סדרות אישי -
סרטון הדרכה
 
מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע  מידע.
ניתן לקבל את הנתונים בפורמטים שונים ואף להציגם כגרף.המאגר חופשי לשימוש.
מאגר הנתונים המרכזי - סרטון הדרכה מאגר הנתונים המרכזי -
סרטון הדרכה
עדכונים אחרונים --- עודכן ב 19/09/2017   
 עודכן ב 19/9/2017סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אירופה
 עודכן ב 19/9/2017סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,האיחוד האירופי
 עודכן ב 19/9/2017סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אפט"א
 עודכן ב 19/9/2017סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,יתר ארצות אירופה
 עודכן ב 19/9/2017סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אסיה
 עודכן ב 19/9/2017סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אפריקה
 עודכן ב 19/9/2017סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אמריקה
 עודכן ב 19/9/2017סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אמריקה הצפונית
 עודכן ב 19/9/2017סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אמריקה המרכזית
 עודכן ב 19/9/2017סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אמריקה הדרומית
 עודכן ב 19/9/2017סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אוקיאניה
 עודכן ב 19/9/2017סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,ארצות בלתי מסווגות
 עודכן ב 19/9/2017סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי קבוצות סחורות וארצות,יבוא
 עודכן ב 19/9/2017סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי קבוצות סחורות וארצות,יצוא
 עודכן ב 19/9/2017סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות (ללא אניות, מטוסים ויהלומים),נתונים לפי ארצות וקבוצת ארצות
 עודכן ב 19/9/2017נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם - נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,אוכלוסיית בני 15 ומעלה ובני 64-25 , לפי תכונות כוח העבודה
 עודכן ב 19/9/2017נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם - נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,שיעורי תעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה)
 עודכן ב 19/9/2017נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם - נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,מועסקים (לא כולל מדגמים קבועים) לפי היקף עבודה בדרך כלל
 עודכן ב 19/9/2017נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם - נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,מועסקים ושכירים, ממוצע שעות עבודה לשבוע, לפי ענף כלכלי ומין (סיווג ענפי כלכלה 2
 עודכן ב 19/9/2017נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם - נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,מועסקים ושכירים, ממוצע שעות עבודה לשבוע, לפי משלח יד ומין (סיווג משלח יד 2012 )
 עודכן ב 19/9/2017עסקים ומסחר - עסקים,מדדי פדיון על פי נתוני מס ערך מוסף (לפי סיווג ענפי הכלכלה 2011)
 עודכן ב 19/9/2017תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 ) - הנתונים למפעלים עם משרת שכיר אחת לפחות,מדדים עם בסיס 2011=100 ונתונים אחרים
 עודכן ב 19/9/2017תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 ) - הנתונים למפעלים עם משרת שכיר אחת לפחות,נתונים לפי העוצמה הטכנולוגית
  חידושים אחרונים במאגר הנתונים המרכזי
19.09.2016 - סדרות חדשות בנושא - מחקר ופיתוח - מחקר ופיתוח עסקי- לפי מחוז עם METADATA ברמת תת-תת -תת נושא
03.04.2016 - נושא חדש - הוצאה לאומית
18.11.2015 - נושא חדש - מחקר ופיתוח
23.06.2014 - סדרות חדשות בנושא - סחר חוץ - מדדי המחירים בסחר חוץ - יצוא תעשייתי, לפי ענפי כלכלה
9.06.2013 - סדרות חדשות בנושא - סחר חוץ - יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 2011)
18.03.2013 - נושא חדש - תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
19.02.2013 - סדרות חדשות בנושא - "עסקים ומסחר - עסקים- מדדי פדיון על פי נתוני מס ערך מוסף (לפי סיווג ענפי הכלכלה 2011)"
11.02.2013 - נושא חדש - סקר הערכות עסקים (סיווג ענפי כלכלה 2011)
7.02.2013 - נושא חדש - תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי (סיווג ענפי כלכלה 2011)
30.08.2012 - מערכת חדשה - "Pivot Table - שלב א' "
30.04.2012 - נושא חדש - "נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי"
11.09.2011 - נושא חדש - "סקר אמון הצרכנים"
12.05.2011 - נושא חדש - "סקר הערכות עסקים"
17.01.2011 - סדרות חדשות בנושא - "חקלאות - אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום"
30.12.2010 - סדרות חדשות בנושא - "מאזן התשלומים - יצוא של שירותים לפי סוגי שירות וענפי כלכלה"
16.05.2010 - סדרות חדשות בנושא - "איכות הסביבה , פסולת ,גזי חממה,חומרים מסוכנים"
13.04.2010 - סדרות חדשות בנושא - "תיירות ושירותי הארחה - תושבים היוצאים לחו"ל"
31.12.2009 - סדרות חדשות בנושא - "נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם- מ1988 עד 1995 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1983"
20.10.2009 - נושא חדש - "משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות"
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2013 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©