המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
סל סדרות אישי    
 
מאגר הנתונים המרכזי    
סל סדרות לנוחיות המשתמשים הזקוקים לקבל קובץ אחד עם סדרות מנושאים שונים , ניתנת האפשרות לבנות "סל סדרות" אישי, שבו ניתן לצרף סדרות מנושאים שונים.
סל סדרות אישי - סרטון הדרכה סל סדרות אישי -
סרטון הדרכה
 
מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע  מידע.
ניתן לקבל את הנתונים בפורמטים שונים ואף להציגם כגרף.המאגר חופשי לשימוש.
מאגר הנתונים המרכזי - סרטון הדרכה מאגר הנתונים המרכזי -
סרטון הדרכה
עדכונים אחרונים --- עודכן ב 24/05/2018   
 עודכן ב 24/5/2018חקלאות - שיווק תוצרת חקלאית מקומית,סיכומים כלליים
 עודכן ב 24/5/2018חקלאות - שיווק תוצרת חקלאית מקומית,גידולי שדה
 עודכן ב 24/5/2018חקלאות - שיווק תוצרת חקלאית מקומית,ירקות, תפוחי אדמה ומקשה
 עודכן ב 24/5/2018חקלאות - שיווק תוצרת חקלאית מקומית,פירות
 עודכן ב 24/5/2018חקלאות - שיווק תוצרת חקלאית מקומית,בעלי חיים ותוצרתם
 עודכן ב 24/5/2018עסקים ומסחר - עסקים,מדדי פדיון על פי נתוני מס ערך מוסף (לפי סיווג ענפי הכלכלה 2011)
 עודכן ב 24/5/2018משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות (אומדן מנופח),מספר משרות פנויות לפי ענפי כלכלה
 עודכן ב 24/5/2018משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות (אומדן מנופח),מספר משרות פנויות לפי גודל עסק
 עודכן ב 24/5/2018משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות (אומדן מנופח),משרות פנויות לפי ענפי כלכלה
 עודכן ב 24/5/2018משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות (אומדן מנופח),משרות פנויות לפי גודל עסק
 עודכן ב 24/5/2018משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות (אומדן מנופח),משרות פנויות לפי מחוז
 עודכן ב 24/5/2018משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות לפי סיווג של משלח יד וענף כלכלי (אומדן מנופח),נתונים ברמה של 1 ו2 ספרות של סיווג משלח יד
 עודכן ב 24/5/2018משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות עבור קבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),כלל הענפים שבסקר
 עודכן ב 24/5/2018תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 ) - הנתונים למפעלים עם משרת שכיר אחת לפחות,מדדים עם בסיס 2011=100 ונתונים אחרים
 עודכן ב 24/5/2018תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 ) - הנתונים למפעלים עם משרת שכיר אחת לפחות,נתונים לפי העוצמה הטכנולוגית
  חידושים אחרונים במאגר הנתונים המרכזי
16.05.2018 - נושא חדש - מדדי איכות חיים עם METADATA ברמת תת-תת-תת -תת נושא
12.11.2017 - נושא חדש - הוצאה לאומית לרווחה
19.09.2016 - סדרות חדשות בנושא - מחקר ופיתוח - מחקר ופיתוח עסקי- לפי מחוז עם METADATA ברמת תת-תת -תת נושא
03.04.2016 - נושא חדש - הוצאה לאומית
15.12.2015 - נושא חדש - מחקר ופיתוח
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2013 )
  בינוי - חדש
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©