לוח מספר 9 מפרק 4 מבוא - פרק 4 שנתון סטטיסטי לישראל  2016 - מספר 67 פרק 4