לוח מספר 15 מפרק 2 מבוא - פרק 2 שנתון סטטיסטי לישראל  2011 - מספר 62 פרק 2