לוחות ומבואות - שנתון סטטיסטי לישראל  2005 - מספר 56 
English
תרשימים  
מפות Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט הערות הסבר
מפות אינטראקטיביות רשימת לוחות חדשים
   
  רשימת לוחות מהשנתון שלא מופיעים בשנתון זה
(Errata) תיקוני טעויות
(מפתח העניינים (אינדקס

  המשך     בחר לוח לפי נושא

 
 
1. מאפיינים גאופיזיים
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח מחוזות, נפות, אזורים טבעיים וימות 1.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שימושי קרקע, לפי מחוז ונפה 1.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ממוצע חודשי של טמפרטורה יומית מקסימלית ומינימלית 1.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקעים 1.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ימי גשם 1.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לחות יחסית ממוצעת 1.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
קרינה גלובלית ומשך זהירת השמש, לפי תחנת ניטור 1.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
רום מפלס מי תהום בקידוחים נבחרים ומליחות ממוצעת (ריכוז כלורידים) 1.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
רום מפלס הכנרת וים המלח ומליחות ממוצעת (ריכוז כלורידים) בכנרת 1.9
 
2. אוכלוסייה
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי דת וקבוצת אוכלוסייה 2.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקורות גידול האוכלוסייה 2.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה יהודית בעולם ובישראל 2.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
צפיפות האוכלוסייה לקמ"ר יבשתי, לפי מחוז ונפה 2.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקורות גידול האוכלוסייה, לפי מחוז, קבוצת אוכלוסייה ודת 2.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקורות גידול האוכלוסייה, לפי צורת יישוב, קבוצת אוכלוסייה ודת 2.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יישובים ואוכלוסייה, לפי מחוז, נפה, דת וקבוצת אוכלוסייה 2.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יישובים ואוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, מחוז, נפה ואזור טבעי 2.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יישובים ואוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, מחוז, נפה וצורת יישוב 2.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, גיל ומין, מחוז ונפה 2.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, גיל, מין וצורת יישוב 2.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יישובים ואוכלוסייה, לפי צורת יישוב וקבוצת אוכלוסייה 2.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יישובים ואוכלוסייה, לפי מעמד מוניציפלי ומחוז 2.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה וצפיפות לקמ''ר ביישובים שמנו מעל 5,000 תושבים ב-31/12/2004 2.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יישובים, אוכלוסייה וצפיפות לקמ''ר, לפי מטרופולין ויישובים נבחרים 2.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הגירה פנימית בין יישובים, לפי מחוז, נפה וצורת יישוב 2.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הגירה פנימית בין יישובים, לפי מחוז וקבוצת אוכלוסייה 2.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, מין וגיל 2.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי דת, מצב משפחתי, מין וגיל 2.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, גיל, מין ומספר זכרים ל-1,000 נקבות 2.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יהודים ואחרים, לפי יבשת מוצא, מין וגיל 2.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יהודים ואחרים, לפי יבשת מוצא, מחוז, נפה וצורת יישוב 2.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יהודים ואחרים, לפי ארץ מוצא וגיל 2.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יהודים ואחרים, לפי מוצא, יבשת לידה ותקופת עלייה 2.24
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית עולי בריה"מ (לשעבר) שעלו בשנים 2004-1990, לפי דת, שנת עלייה, גיל ומין 2.25
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית עולי אתיופיה, לפי תקופת עלייה, גיל ומין 2.26
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תחזיות אוכלוסייה בישראל לשנים 2025-2010, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, מין וגיל 2.27
 
3. תנועה טבעית
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נישואין, גירושין, לידות חי, פטירות, ריבוי טבעי, פטירות תינוקות ולידות מת, לפי קבוצת אוכלוסייה ודת 3.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נישאים ומתגרשים, לפי מחוז ודת 3.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נישאים ומתגרשים, לפי צורת יישוב ודת 3.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נישאים, לפי גיל ומין 3.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נישאים, לפי גיל, מצב משפחתי קודם ודת 3.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
זוגות יהודיים נישאים, לפי מצב משפחתי של החתן ושל הכלה, וזוגות יהודיים מתגרשים, לפי מצב משפחתי לפני הנישואין האחרונים 3.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
זוגות יהודיים שנישאו בישראל והתגרשו, לפי שנת נישואין ואורך תקופת נישואין 3.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מתגרשים, לפי גיל, מין ודת 3.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי, פטירות ופטירות תינוקות, לפי מחוז ונפה, קבוצת אוכלוסייה ודת 3.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי, פטירות ופטירות תינוקות, לפי צורת יישוב קבועה, קבוצת אוכלוסייה ודת 3.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי, לפי דת וגיל האם, מין היילוד וגיל ממוצע בלידה 3.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעורי פריון, לפי גיל ודת 3.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי ושיעורי פריון, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, גיל ויבשת לידת האם 3.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי ושיעורי פריון בקרב יהודיות, לפי יבשת לידת האם וגיל 3.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי, לפי סדר לידה, קבוצת אוכלוסייה ודת 3.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לידות חי לנשים יהודיות רווקות, לפי גיל 3.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יילודים בלידות יחיד ובלידות מרובות עוברים, לפי קבוצת אוכלוסייה וגיל האם 3.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הפסקות היריון בבתי חולים, לפי סעיף החוק 3.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פניות לוועדות להפסקת היריון, לפי דת, מצב משפחתי, גיל ותכונות נבחרות 3.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אישורים להפסקת היריון, לפי גיל, מצב משפחתי, דת, שבוע היריון וסעיף החוק 3.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוחלת חיים, לפי מין, דת וקבוצת אוכלוסייה 3.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוחלת חיים בגילים נבחרים, לפי מין ודת 3.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעורי תמותה ל-1,000 תושבים, לפי גיל, דת ומין 3.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעורי תמותה ותוחלת חיים בגילים נבחרים, לפי מין, קבוצת אוכלוסייה ודת 3.24
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פטירות ושיעורי תמותה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה ודת 3.25
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פטירות ושיעורי תמותה של יהודים ואחרים בני 45 ומעלה, לפי גיל, מין ויבשת לידה 3.26
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעורי תמותה, לפי סיבה (כל האוכלוסייה) (לפי 10-ICD) 3.27
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פטירות ושיעורי תמותה, לפי סיבה וקבוצת אוכלוסייה (לפי 10-ICD) 3.28
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פטירות ושיעורי תמותה, לפי סיבה, מין וגיל (לפי 10-ICD) 3.29
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעורי תמותת תינוקות, לפי סיבות נבחרות, דת וגיל 3.30
 
4. עלייה והגירה
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כניסות ויציאות, לפי סוג אשרה 4.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עולים, לפי תקופת עלייה ויבשת מגורים אחרונה 4.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עולים, לפי סוג אשרה 4.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עולים, לפי תקופת עלייה, ארץ לידה וארץ מגורים אחרונה 4.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עולים, לפי תקופת עלייה, מין וגיל בעת העלייה 4.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עולים, לפי גיל ויבשת מגורים אחרונה 4.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עולים בני 15 ומעלה, לפי מין, גיל ומצב משפחתי 4.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עולים ועולים מבריה"מ (לשעבר), בני 15 ומעלה, לפי משלח יד בחו"ל ומין 4.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יציאות וחזרות של ישראלים ששהו ברציפות בחו"ל שנה ומעלה, לפי שנת יציאה או שנת חזרה, גיל ומין 4.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כניסות בעלי אשרת עבודה, לפי שנת כניסה, ארץ אזרחות, גיל ומין 4.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יציאות בעלי אשרת עבודה, לפי ארץ אזרחות ושנת יציאה 4.11
 
5. משקי בית ומשפחות
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי גודל משק בית, דת וקבוצת אוכלוסייה 5.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי גודל משק בית, קבוצת אוכלוסייה וצורת יישוב מגורים 5.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי סוג משק בית, גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה 5.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית של עולי 1990 ואילך מבריה"מ (לשעבר), לפי סוג משק בית וגודל משק בית 5.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית עם ילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי סוג משק בית, מספר ילדים עד גיל 17 במשק בית וקבוצת אוכלוסייה 5.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי סוג משק בית, מספר ילדים עד גיל 17 במשק בית וקבוצת אוכלוסייה 5.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי סוג משק בית, גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה 5.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 65 ומעלה במשקי בית, לפי סוג משק בית, גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה 5.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משפחות, לפי סוג משפחה, סוג משק בית, גודל משפחה וקבוצת אוכלוסייה 5.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
זוגות יהודים, לפי יבשת המוצא של כל אחד מבני הזוג 5.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משפחות עם ילדים עד גיל 24, לפי סוג משפחה, מספר ילדים עד גיל 24 במשפחה וקבוצת אוכלוסייה 5.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משפחות חד-הוריות עם ילדים עד גיל 24, לפי תכונות הורה, סוג משק בית וגודל משק בית 5.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ילדים עד גיל 24 במשפחות חד-הוריות, לפי תכונות הורה, סוג משק בית וגודל משק בית 5.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, דת וקבוצת אוכלוסייה 5.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, גודל משק הבית ומין ראש משק הבית (סך הכל ויהודים) 5.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית עם מועסקים, לפי גודל משק בית, היקף עבודה בדרך כלל ומין ראש משק הבית (סך הכל ויהודים) 5.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית ערביים, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מספר מועסקים במשק בית, היקף עבודה בדרך כלל וגודל משק הבית 5.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מחוז ונפת מגורים 5.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מספר מועסקים, היקף עבודה בדרך כלל, מספר ילדים במשק בית וקבוצת אוכלוסייה 5.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי צפיפות דיור, דת וקבוצת אוכלוסייה 5.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי צפיפות דיור, קבוצת אוכלוסייה, יבשת לידה של ראש משק הבית וילדים במשק בית 5.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי צפיפות דיור, דת וקבוצת אוכלוסייה, יבשת לידה ותקופת עלייה של ראש משק הבית 5.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי צפיפות דיור, צורת יישוב מגורים וקבוצת אוכלוסייה 5.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית, לפי צפיפות דיור, קבוצת אוכלוסייה, גודל משק בית ומספר חדרים בדירה 5.24
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית יהודיים המעסיקים עוזרת בית ו/או מטפלת, לפי יבשת לידה ותקופת עלייה של ראש משק הבית 5.25
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הרכב הוצאות לתצרוכת של משקי בית, לפי קבוצות משניות 5.26
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסה והוצאה חודשית בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית 5.27
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסה והוצאה חודשית ממוצעת למשק בית, לפי מספר מפרנסים ומספר נפשות במשק הבית 5.28
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסה והוצאה חודשית ממוצעת למשק בית, לפי סוג משק בית 5.29
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסה כספית חודשית ממוצעת ברוטו למשק בית, לפי מקור הכנסה ולפי מעמד בעבודה של ראש משק הבית 5.30
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית שבראשם שכירים, לפי עשירוני הכנסה כספית חודשית ברוטו למשק בית ולפי תכונות ראש משק הבית 5.31
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משקי בית שבראשם שכירים, לפי עשירוני הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית ולפי תכונות ראש משק הבית 5.32
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בעלות על מוצרים בני-קיימה בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית 5.33
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נתונים נבחרים על דיור, בעשירונים של משקי בית לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית 5.34
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נתונים נבחרים על דיור, לפי צורת יישוב 5.35
 
6. בריאות
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לבריאות, לפי סוג הוצאה ושירות 6.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לבריאות, לפי סוג שירות, מגזר מבצע וסוג הוצאה 6.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לבריאות, לפי מגזר מבצע ומגזר מממן 6.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים ושכירים בשירותי הבריאות (ענף ראשי), לפי מין וענף משנה 6.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בתי חולים, לפי סוג ובעלות 6.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מיטות בבתי חולים, לפי בעלות ומחלקה 6.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מיטות בבתי חולים ותפוסת מיטות, לפי מחלקה 6.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שחרורים, ימי אשפוז ושהייה ממוצעת בבתי חולים, לפי מחלקה 6.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עמדות בבתי חולים, מיטות לאשפוז יום וטיפולים במסגרת אשפוז יום 6.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בריאות הנפש: קבלות, שחרורים, מיטות, מאושפזים ומאושפזי יום 6.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כיסוי חיסונים של ילדים בהגיעם לגיל שנתיים 6.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מחלות זיהומיות נבחרות 6.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקרים חדשים של שאתות ממאירות במיקומים נבחרים, לפי מין וגיל 6.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקרים חדשים של שאתות ממאירות במיקומים נבחרים, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה 6.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מומים מולדים המתגלים בלידה וחייבים בדיווח 6.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (איידס), ונשאי HIV, לפי קבוצת חשיפה, שלבי התקדמות המחלה ומין 6.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקרים חדשים של נשאי HIV ושל חולי איידס, לפי מין 6.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מאובחנים בהפרעות נפשיות על פי דיווח סימפטומים 6.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הערכה עצמית של בריאות של בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות 6.19
 
7. חברה ורווחה
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שביעות רצון וציפיות לעתיד מהחיים ומהמצב הכלכלי, של בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות 7.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תחושת בדידות ויכולת התמודדות עם בעיות של בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות 7.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פעילות התנדבותית של בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות 7.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
דתיות של בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות 7.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שביעות רצון מהעבודה של בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות 7.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תפיסת המצב הכלכלי של בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות 7.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תחומים בהם חל ויתור עקב קשיים כלכליים בקרב בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות 7.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
צורכי בריאות בהם חל ויתור עקב קשיים כלכליים בקרב בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות 7.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הסדרי חיסכון וביטוח לקראת פרישה של בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות 7.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ילדים מסודרים מחוץ לבית על ידי השירות לילד ולנוער ובמימון משרד הרווחה 7.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אנשים עם פיגור שכלי החוסים במעונות במימון משרד הרווחה 7.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מבוטחים וגבייה, לפי סוג מבוטח 7.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסות, הוצאות ועודף של המוסד לביטוח לאומי, לפי סוג מימון 7.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסות, הוצאות ועודף של המוסד לביטוח לאומי, לפי ענפי ביטוח עיקריים 7.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי גמלאות 7.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי גמלאות להבטחת קיום, לפי מין והרכב המשפחה 7.16
 
8. חינוך והשכלה
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לחינוך, לפי סוג הוצאה ודרג חינוך 8.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לחינוך, לפי סוג הוצאה ודרג חינוך ולפי מגזר מבצע ומגזר מממן 8.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 15 ומעלה, לפי דת, קבוצת אוכלוסייה, שנות לימוד, גיל ומין 8.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יהודים בני 15 ומעלה, לפי שנות לימוד, יבשת לידה ותקופת עלייה 8.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 15 ומעלה, לפי קבוצת אוכלוסייה, מין, גיל, יבשת לידה וסוג בית ספר אחרון שלמדו בו 8.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ילדים בגני ילדים (כולל מעונות יום), לפי בעלות על הגן וגיל הילד 8.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בבתי ספר, לפי דרג חינוך, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה 8.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
למידה באוניברסיטאות בקרב יהודים בגילים 29-20, לפי מין, גיל ויבשת לידה 8.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
למידה במכללות אקדמיות בקרב גילי 29-20, לפי מין, גיל, יבשת מוצא וקבוצת אוכלוסייה 8.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בתי ספר במערכת החינוך 8.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כיתות במערכת החינוך 8.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים במוסדות חינוך 8.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בחינוך היסודי והעל-יסודי, לפי דרגת כיתה 8.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידי בתי הספר, לפי פיקוח ודרג חינוך (חינוך עברי) 8.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים במוסדות חינוך, לפי פיקוח ודרג חינוך (חינוך ערבי) 8.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בתי ספר, כיתות ותלמידים בפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, לפי תכונות שונות 8.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים במוסדות שבפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, לפי ענף, מגזר ומין 8.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מוסדות ותלמידים בפנימיות בבתי ספר על-יסודיים, לפי מחוז ופיקוח (חינוך עברי) 8.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בכיתות ז-יב, לפי דרגת כיתה והתמדה בלימודים בין תשס"ד לתשס"ה, ולפי פיקוח, מין ושנת עלייה 8.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים בכיתות ט-יב, לפי דרגת כיתה והתמדה בלימודים 8.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות בגרות וזכאים לתעודה 8.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נבחנים בבחינות בגרות, לפי כיווני בחינה נבחרים ותכונות שונות 8.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נבחנים בבחינות הסמכה לבגרות, לפי זכאות לתעודה ותכונות שונות 8.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אחוז זכאים מהנבחנים בבחינות הסמכה לבגרות במקצועות מוגברים נבחרים, לפי מין 8.24
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אחוז זכאים מהנבחנים בבחינות הסמכה לבגרות במקצועות מוגברים נבחרים, לפי תכונות שונות 8.25
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נבחנים בבחינות בגרות אקסטרניות וזכאים לתעודה, לפי קבוצת אוכלוסייה ותכונות נבחרות 8.26
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות הוראה בבתי ספר במערכת החינוך 8.27
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שווה ערך משרות מלאות, לפי דרג חינוך 8.28
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כוחות הוראה, לפי דרג חינוך ותכונות נבחרות - תשנ''א-תשס''ה 8.29
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כוחות הוראה, לפי דרג חינוך ותכונות נבחרות - תשס''ה 8.30
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כוחות הוראה, לפי מגזר, דרג חינוך ותכונות נבחרות 8.31
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כוחות הוראה בחינוך המיוחד הקדם-יסודי, לפי תפקיד ומסגרת ארגונית ותכונות נבחרות 8.32
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כוחות הוראה בחינוך המיוחד היסודי והעל-יסודי, לפי דרגת כיתה ותכונות נבחרות 8.33
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים בהוראה מקרב בוגרי מוסדות להכשרת עובדי הוראה ומקרב מקבלי תעודת הוראה מהאוניברסיטאות, לפי שלב חינוך ותכונות שונות 8.34
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אחוז המתחילים ללמוד באוניברסיטה (בתוך 6 שנים לאחר שנת המחזור) מקרב מקבלי תעודות בגרות, לפי נתיב לימוד ותכונות שונות 8.35
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
המשך לימודים (בתוך 8 שנים לאחר שנת סיום התיכון), לפי מסגרת לימודים, נתיב לימודים ותכונות שונות 8.36
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים במכינות קדם-אקדמיות, לפי מסלול ותכונות התלמידים 8.37
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בוגרי מכינות קדם-אקדמיות, לפי התחלת לימודים וסוג מכינה 8.38
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים במוסדות חינוך על-תיכוניים, לפי תחום לימוד, שנת לימוד, מין וגיל 8.39
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מוסדות להכשרת עובדי הוראה 8.40
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועמדים ללימודי שנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטאות, לפי מין, תוצאות הרשמה ותחום עדיפות 8.41
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועמדים ללימודי שנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטאות, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומוצא ולפי תוצאות הרשמה 8.42
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים באוניברסיטאות, לפי תואר ומוסד 8.43
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים באוניברסיטאות, לפי תואר, תחום לימוד ומוסד 8.44
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים באוניברסיטאות, לפי תחום לימוד ותואר 8.45
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידים באוניברסיטאות, לפי תואר, תחום לימוד, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומוצא 8.46
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי תואר ומוסד 8.47
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי תואר, תחום לימוד ומוסד 8.48
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי תחום לימוד, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומוצא 8.49
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי תחום לימוד ותואר 8.50
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידי שנה ראשונה באוניברסיטאות, אחרי חמש שנים, לפי שנת התחלת הלימודים, תואר ותחום לימוד 8.51
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סגל באוניברסיטאות, לפי סוג, דרגה ודירוג 8.52
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נרשמים לתואר ראשון ותלמידי תואר שני ותעודה אקדמית באוניברסיטה הפתוחה, לפי תחום לימוד, תואר ושנת לימוד 8.53
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נרשמים ומקבלי תואר ראשון במסלול האקדמי של האוניברסיטה הפתוחה, לפי מין, גיל, מוצא ומחוז מגורים 8.54
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תואר ראשון מן האוניברסיטה הפתוחה, לפי מין ותחום לימוד 8.55
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלמידי תואר ראשון ותואר שני במכללות אקדמיות ובמכללות לחינוך, לפי תחום לימוד, שנת לימוד ומין 8.56
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות וממכללות לחינוך, לפי תחום לימוד 8.57
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שביעות רצון של מקבלי תואר ראשון ממוסדות להשכלה גבוהה, לפי נושא 8.58
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עבודה במועד הסקר והמשך לימודים של מקבלי תואר ראשון ממוסדות להשכלה גבוהה 8.59
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אולפנים להנחלת הלשון העברית למבוגרים (אומדנים) 8.60
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מוסדות לחינוך מבוגרים, לפי תחום לימוד 8.61
 
9. תרבות, בידור וספורט
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט, לפי סוג הוצאה ופעילות ולפי מגזר מממן ומגזר מבצע 9.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט, לפי סוג הוצאה ופעילות 9.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סרטים ארוכים, לפי יבשת וארץ ייצור 9.3
 
10. ממשלה ורשויות מקומיות
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מקרא ללוחות 10.3-10.1 10.0
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בחירות לכנסת, לפי בעלי זכות בחירה ומצביעים 10.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
קולות כשרים בבחירות לכנסת, לפי רשימה עיקרית 10.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חברי הכנסת, לפי רשימה עיקרית 10.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
קולות כשרים בבחירות לראש הממשלה, לפי מועמד 10.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חוקים שנתקבלו, לפי יוזם החוק והוועדה המטפלת 10.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הצעות לסדר היום ושאילתות שהועלו בכנסת, לפי נושא 10.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תקבולי הממשלה 10.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תשלומי הממשלה 10.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מאזן זכויות והתחייבויות של הממשלה 10.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאות ממשלה, מוסדות לאומיים ורשויות מקומיות, לפי מטרה 10.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מצבת עובדי מדינה, לפי משרד ומשטרת ישראל 10.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עובדי מדינה, לפי דירוג מקצועי ועובדי דירוג מינהלי, לפי דרגה 10.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תקבולים ותשלומים של הרשויות המקומיות, לפי מקור תקבול, סוג תשלום ומעמד מוניציפלי 10.13
 
11. סדר ציבורי
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאות על סדר ציבורי 11.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שופטים, דיינים, עורכי דין, שוטרים וסוהרים 11.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הרשעות במשפטים פליליים על עבירות רציניות, לפי תכונות שונות 11.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אחוז הרשעות שבהן הוטלו עונשים, לפי סוג עונש ותכונות מורשעים 11.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עבריינים מבוגרים שחויבו בדין, לפי סוג עבירה, קבוצת אוכלוסייה ותכונות שונות 11.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עבריינים צעירים שחויבו בדין, לפי סוג עבירה, קבוצת אוכלוסייה ותכונות שונות 11.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תיקי חקירה שנפתחו במשטרה, לפי סוג עבירה 11.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נפגעי עבריינות בני 20 ומעלה, לפי סוג עבירה ותכונות נבחרות 11.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני נוער ומבוגרים בטיפול שירותי מבחן, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה 11.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תלונות לנציב תלונות הציבור 11.10
 
12. עבודה ושכר
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה ואוכלוסיית בני 54-25 (גילי העבודה העיקריים), לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, קבוצת אוכלוסייה ומין 12.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי צורת יישוב מגורים, גיל ומין 12.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה במטרופולין תל אביב, במטרופולין חיפה ובמטרופולין באר שבע, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי ומין 12.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, מחוז ונפת מגורים, יישובים המונים 100,000+ תושבים ומין 12.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יהודים בכוח העבודה האזרחי, לפי יבשת לידה, תקופת עלייה, גיל ומין 12.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי שנות לימוד, גיל, מין ודת 12.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו ומין 12.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נשים נשואות בכוח העבודה האזרחי, לפי גיל 12.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נשים יהודיות שאינן רווקות בכוח העבודה האזרחי, לפי מספר הילדים שלהן (בני 14-0), גיל הילד הצעיר ותכונות שונות 12.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ערבים בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, מין ותכונות שונות 12.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, אחוז שכירים ואחוז מועסקים עובדים חלקית, לפי ענף כלכלי ראשי 12.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים ושכירים, לפי ענף כלכלי, קבוצת אוכלוסייה ומין 12.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, לפי ענף כלכלי, צורת יישוב מגורים וצורת יישוב עבודה 12.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, לפי ענף כלכלי, מחוז ונפת מגורים 12.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, לפי מחוז מגורים, מחוז עבודה ומין 12.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, לפי מחוז ונפת מגורים ודרגת ניידות לעבודה 12.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שעות עבודה לשבוע וממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק ולשכיר, לפי ענף כלכלי ומין 12.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים ושכירים, לפי משלח יד, קבוצת אוכלוסייה ומין 12.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים יהודים, לפי משלח יד, מין, יבשת לידה ותקופת עלייה 12.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, לפי מעמד בעבודה ומין 12.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים חלקית בדרך כלל, לפי סיבה לעבודה חלקית, קבוצת אוכלוסייה ומין 12.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים ושכירים הנעדרים זמנית מעבודתם, לפי סיבת היעדרות, ענף כלכלי, משלח יד ומין 12.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בלתי מועסקים, לפי מין, דת, גיל, שנות לימוד ועבודה ב-12 החודשים האחרונים בישראל 12.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בלתי מועסקים, לפי צורת יישוב מגורים, מחוז מגורים, יבשת לידה ותקופת עלייה 12.24
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בלתי מועסקים, לפי משך ואופן חיפוש עבודה והיקף משרה שחיפשו 12.25
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בלתי מועסקים, לפי סיבה להפסקת עבודה, תעסוקה לפני חיפוש עבודה ומועד הפסקת עבודה אחרונה 12.26
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בלתי מועסקים, לפי יחס קרבה לראש משק הבית ולפי מספר בלתי מועסקים, מועסקים וילדים בני 14-0 במשק בית 12.27
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עולי 1990 ואילך בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, תקופת עלייה, גיל ומין 12.28
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים עולי 1990 ואילך, לפי ענף כלכלי, משלח יד ומין 12.29
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים עולי 1990 ואילך, לפי שנות לימוד, תקופת עלייה ומשלח יד (מקובץ) 12.30
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בני 34-15, לפי עבודה ולימודים, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה 12.31
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר 12.32
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענפי כלכלה נבחרים (כולל משרות של עובדים זרים) 12.33
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר של עובדים זרים, לפי ענפי כלכלה נבחרים 12.34
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר של עובדים מחו''ל 12.35
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי 12.36
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר על פי קבוצות חיוב בדמי ביטוח לאומי ולפי ענף כלכלי 12.37
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר, שכר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי ראשי 12.38
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר לפי קבוצת חיוב בדמי ביטוח לאומי, לפי ענף כלכלי ראשי 12.39
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות, משרות שכיר, יחידות עבודה ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי 12.40
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסה כספית ברוטו משכר וממשכורת, לפי משלח יד ומין 12.41
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסה כספית ברוטו משכר וממשכורת, לפי שנות לימוד ומין 12.42
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
דורשי עבודה בלשכות עבודה של שירות התעסוקה, לפי סוג לשכה 12.43
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תביעות לתשלום ביטוח אבטלה שהוגשו למוסד לביטוח לאומי 12.44
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שביתות והשבתות, שובתים ומושבתים, ימי עבודה שאבדו ועיצומים 12.45
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעור תוספת היוקר ותוספת היוקר המרבית 12.46
 
13. מחירים
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שינוי ברמת מדדי המחירים 13.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדי מחירים נבחרים 13.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירים לצרכן 13.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירים לצרכן, לפי קבוצה 13.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירים לצרכן, לפי ענף כלכלי 13.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, לפי קבוצה 13.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, לפי פרקי בנייה 13.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שינויים במחירי דירות, כל שנה לעומת קודמתה 13.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה בסלילה, לפי סוג ורובד כביש 13.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים, לפי ענף ראשי 13.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תפוקה ותשומה בחקלאות, לפי קבוצה 13.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה באוטובוסים לכלל האוכלוסייה 13.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדד מחירי תשומה באוטובוסים במגזר הציבורי 13.13
 
14. חשבונות לאומיים
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוצר מקומי גולמי ושימושים במקורות, בשנים 1995-1950 14.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוצר מקומי גולמי ושימושים במקורות, בשנים 2004-1995 14.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוצר מקומי נקי והכנסה לאומית, לפי ענף כלכלי 14.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסה לאומית פנויה וחיסכון לאומי 14.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חלוקת ההכנסה הלאומית 14.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תמורה לעבודת שכירים, לפי ענף כלכלי 14.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוצר מקומי נקי לשעת עבודה, תמורה לעבודת שכירים ליחידת תוצר ותשואה ליחידת הון 14.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסה פנויה מותאמת וחיסכון של משקי בית ומוסדות פרטיים ללא כוונת רווח 14.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לצריכה פרטית, לפי מטרה ולפי סוג הוצאה 14.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לצריכה ציבורית 14.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הכנסות והוצאות ממשלה, רשויות מקומיות, מוסדות לאומיים ומוסדות ציבוריים ללא כוונת רווח 14.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מסים ותמיכות 14.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מימון השקעה גולמית מקומית 14.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
השקעה גולמית מקומית, לפי סוג נכס וענף כלכלי 14.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
השקעה מקומית גולמית בתשתיות, לפי ענף 14.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
השקעה מקומית גולמית בנכסים קבועים של המגזר הממשלתי 14.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יצוא ויבוא סחורות ושירותים והכנסות ששולמו בחו"ל 14.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עסקאות שוטפות עם חו"ל 14.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
לוח היצע 14.19
 
15. מאזן תשלומים
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סיכום מאזני התשלומים 15.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מאזן תשלומים 15.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סחורות, שירותים והכנסות 15.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שינויים בחוב החיצוני, לפי מגזר 15.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
התחייבויות לחוץ לארץ 15.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נכסים במטבע חוץ 15.6
 
16. סחר חוץ
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מאזן סחר חוץ 16.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יבוא ויצוא - מדדי נפח, מחיר וערך 16.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדי יצוא, לפי ענף כלכלי, ומדדי יבוא, לפי ייעוד כלכלי 16.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יבוא ויצוא, לפי סוג וסוג משנה של סיט"ק (עדכון III) 16.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יבוא, לפי ארץ קנייה, ויצוא, לפי ארץ יעד 16.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יצוא, לפי ענף כלכלי וארץ יעד עיקרית 16.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יצוא תעשייתי, לפי עצמה טכנולוגית 16.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יצוא, לפי ענף כלכלי 16.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יבוא, לפי ייעוד כלכלי 16.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יבוא, לפי ייעוד כלכלי וארץ קנייה עיקרית 16.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יבוא, לפי ארץ מקור וארץ קנייה 16.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ערך יבוא, מסים ותשלום ממוצע בשקלים חדשים לדולר על ידי יבואן, לפי ייעוד כלכלי 16.12
 
17. שוקי הכספים וההון
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נכסים כספיים בידי הציבור 17.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אמצעי תשלום ופיקדונות הציבור 17.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מהירות המחזור של הכסף על פי חיובים בחשבונות העו"ש של הציבור במוסדות בנקאיים 17.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אשראי לציבור באמצעות מוסדות בנקאיים 17.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אשראי לציבור באמצעות תאגידים בנקאיים מסחריים, לפי ענפי כלכלה 17.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
היתרה המשוערכת בתוכניות החיסכון 17.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ערך שוק של איגרות חוב הרשומות בבורסה, לפי סוג האיגרת 17.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ערך שוק של מניות וניירות ערך הניתנים להמרה הרשומים בבורסה, לפי ענפי מסחר 17.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נפח עסקאות, ערך שוק ושיעור מחזור שנתי בבורסה, לפי סוג הנייר 17.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
גיוס הון באמצעות הבורסה, לפי סוג נייר ערך 17.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדים של שיעורי תשואה כוללים לאיגרות חוב נסחרות בבורסה 17.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדים של שיעורי תשואה כוללים למניות נסחרות בבורסה, לפי ענפי מסחר 17.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שער חליפין של השקל הישראלי ביחס לדולר של ארצות הברית 17.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שערים יציגים ממוצעים של מטבעות חוץ 17.14
 
18. עסקים
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוצר מקומי גולמי של המגזר העסקי, לפי ענף כלכלי 18.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים ושעות עבודה בשבוע במגזר העסקי, לפי ענף כלכלי 18.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מספר עסקים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל של משרות שכיר למעסיק 18.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פתיחה וסגירה של עסקים במגזר העסקי, לפי ענף כלכלי 18.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עוסקים ופדיון על פי נתוני מס ערך מוסף, לפי ענף כלכלי 18.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אחוז פדיון בשיעור מע"מ אפס מתוך סך כל הפדיון, לפי ענף כלכלי 18.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדי מכירות ברשתות שיווק, לפי קבוצת סחורות 18.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אספקה של מוצרים בני-קיימה נבחרים לשוק המקומי 18.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ענפי מסחר, שירותים, תחבורה ותקשורת 18.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, תפוקה, תוצר ותמורה לעבודת מועסקים, לפי מגזר ותת-מגזר 18.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, תפוקה, תוצר ותמורה לעבודת מועסקים, לפי ענף כלכלי, מגזר ותת-מגזר 18.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מאזן ענפי מסחר, שירותים, תחבורה ותקשורת 18.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תפוקה, תוצר מקומי גולמי ויצוא בענפי טכנולוגיות המידע (ICT) 18.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, תמורה לעבודה ותמורה לעבודה למועסק בענפי טכנולוגיות המידע (ICT) 18.14
 
19. חקלאות
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח חקלאי, נתונים עיקריים 19.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטחי גידולים חקלאיים 19.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטחי גידולים חקלאיים, לפי אזור טבעי 19.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטחי גידולים חקלאיים, לפי מועצה אזורית 19.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בעלי חיים ותוצרתם, נתוני שיווק לפי אזור טבעי 19.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בעלי חיים ותוצרתם, נתוני שיווק לפי מועצה אזורית 19.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח יער נטוע, נתונים עיקריים 19.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חקלאות אורגנית: שטח, גידולים ובעלי חיים ותוצרתם 19.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תעסוקה בענף חקלאות 19.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
השקעות גולמיות במשק חקלאי, לפי סוג נכס 19.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מלאי הון במשק חקלאי, לפי סוג נכס 19.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בעלי חיים נבחרים 19.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תשומה, תפוקה ומדדי כמות ומחיר 19.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תשומה, תפוקה ותוצר מקומי בחקלאות 19.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תשומה בחקלאות 19.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תפוקה חקלאית, לפי ענף ומוצר 19.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ערך תפוקה חקלאית, לפי ייעוד 19.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ייצור של מוצרים נבחרים 19.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יצוא של מוצרים נבחרים 19.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יבוא של מוצרי חקלאות טריים נבחרים 19.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אספקת ירקות ופירות טריים למפעלי תעשייה, לפי ייעוד תוצרת מעובדת 19.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מאזן אספקת מזון 19.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אספקת קלוריות ואבות מזון לנפש ליום 19.23
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אספקת ויטמינים ומינרלים לנפש ליום 19.24
 
20. תעשייה
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים, שכירים, שכר של שכירים ופדיון 20.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מפעלים ומועסקים, לפי קבוצת גודל ומגזר 20.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מפעלים, מועסקים, שכירים, פדיון, עלות עבודה ושכר של שכירים, לפי ענף כלכלי ראשי 20.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ייצור תעשייתי, פדיון, תעסוקה ושכר (מדדים) 20.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
עלות עבודה ושכר, לפי ענף כלכלי ראשי (מדדים) 20.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ייצור תעשייתי ומספר שכירים, לפי עצמה טכנולוגית 20.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ייצור תעשייתי ושכירים, לפי ענף כלכלי (ענף משנה מקובץ) (מדדים) 20.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מפעלים ומועסקים, לפי קבוצת גודל ומגזר (מפעלים המעסיקים 5 מועסקים או יותר) 20.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מפעלים, מועסקים, שכירים, שעות עבודה למעשה של שכירים, עלות עבודה לשכיר, תפוקה גולמית ותוצר מקומי גולמי למועסק, לפי ענף כלכלי ראשי (מפעלים המעסיקים 5 מועסקים או יותר) 20.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מפעלים ומועסקים, לפי מחוז, נפה ואזור טבעי (מפעלים המעסיקים 5 מועסקים או יותר) 20.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חשבון כלכלי של התעשייה, לפי ענף כלכלי ראשי (מפעלים המעסיקים 5 מועסקים או יותר) 20.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מאזן ענף תעשייה (מפעלים המעסיקים 5 מועסקים או יותר) 20.12
 
21. אנרגיה ומים
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מאזן אנרגיה 21.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אספקת אנרגיה ראשונית ותוצר מקומי גולמי 21.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אספקת אנרגיה ראשונית, שימושיה הסופיים ותוצר מקומי גולמי לנפש 21.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ייצור חשמל ואספקתו 21.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אספקת חשמל, לפי ענף כלכלי 21.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הפקת מים וצריכתם, לפי מקור וייעוד 21.6
 
22. בינוי
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח בנייה, לפי ייעוד 22.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח בנייה למגורים, לפי יוזם הבנייה, צורת יישוב ומחוז 22.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח בנייה שלא למגורים, לפי ייעוד ומחוז 22.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
דירות וחדרים 22.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
דירות, לפי יוזם הבנייה, צורת יישוב ומחוז 22.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית שנמכרו ושנותרו למכירה 22.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משך בנייה ממוצע לדירה ולבניין בבניינים למגורים שבנייתם נסתיימה, לפי יוזם הבנייה ולפי שטח בניין 22.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח בנייה, בניינים ודירות בבנייה ביוזמה פרטית, לפי שנת קבלת היתר הבנייה 22.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
השקעה גולמית מקומית בבינוי, לפי מחוז, יוזם הבנייה וייעוד 22.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תעסוקה בענף בינוי 22.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סלילה, הרחבה ושיקום של כבישים, והנחת צינורות מים, ביוב ותיעול 22.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סלילת כבישים, לפי מחוז, סוג ורוחב 22.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הנחת צינורות מים, לפי מחוז, קוטר וחומר הצינורות 22.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הנחת צינורות ביוב ותיעול, לפי מחוז 22.14
 
23. תיירות ושירותי הארחה
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כניסות ויציאות של ישראלים ומבקרים מחו''ל 23.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יציאות לחו''ל של ישראלים וכניסות תיירים, לפי דרך מעבר 23.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יציאות לחו''ל של ישראלים, לפי גיל 23.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חזרות של ישראלים, לפי משך שהות בחו"ל 23.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ישראלים בני 15 ומעלה שיצאו דרך נמל תעופה בן גוריון, לפי מטרת נסיעה וארץ יעד 23.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כניסות תיירים, לפי ארץ מגורים/אזרחות 23.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כניסות תיירים, לפי גיל 23.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
יציאות של תיירים, לפי משך שהות בארץ 23.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נחיתות מטוסים ונוסעים נכנסים ויוצאים, לפי סוג טיסה והשתייכות לאומית של חברת התעופה 23.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בתי מלון - לוח סיכום 23.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בתי מלון, לפי רמה וסוג 23.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מלונות תיירות, חדרים, תפוסה, לינות, פדיון ומועסקים במלונות תיירות ביישובים נבחרים 23.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אכסניות נוער, אירוח כפרי בקיבוצים ובמושבים שיתופיים ובתי ספר שדה (עם אכסניה), לפי מחוז 23.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חשבון כלכלי של מלונות תיירות, סך הכל וממוצע לחדר, לפי רמה 23.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נופש או טיול (עם לינה) של בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות 23.15
 
24. תחבורה ותקשורת
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תחבורה - נתונים פיזיים 24.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משרות שכיר ושכר, לפי ענף כלכלי ראשי (ללא עובדים מיהודה, משומרון ומחבל עזה) 24.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פדיון ותשומת עבודה בענפי כלכלה ראשיים נבחרים 24.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שירותי רכבת ישראל 24.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שירותי אוטובוסים בקווים קבועים 24.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פדיון בשירותי הובלה ימית ואווירית 24.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
טיסות שכר לישראל 24.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אוניות, תפוסה ומעמס של צי הסוחר, לפי סוג וגיל האונייה 24.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תנועת אוניות, מטענים ונוסעים, פדיון ותשומת עבודה בשירותי נמלים 24.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תנועת מטוסים, מטענים ונוסעים, פדיון ותשומת עבודה בשירותי שדות תעופה 24.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פדיון, תוצר ותשומת עבודה 24.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נתונים תפעוליים בשירותי דואר ותקשורת 24.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
דרכים סלולות, לפי אורך ושטח 24.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כלי רכב מנועיים, לפי סוג רכב 24.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
משאיות, לפי סוג דלק, משקל כולל ושנת ייצור 24.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אומדן נסועה (קילומטראז') ארצית, לפי סוג רכב 24.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נסועה (קילומטראז') ארצית לא-עירונית, לפי יום בשבוע 24.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ממוצע נסועה (קילומטראז') לרכב, לפי סוג וגיל הרכב, ולפי סוג דלק 24.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מורשים לנהוג, לפי דרגת רישיון 24.19
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מורשים לנהוג, לפי שנת הוצאת רישיון וגיל 24.20
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תאונות דרכים עם נפגעים, נפגעים, כלי רכב ונהגים מעורבים 24.21
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תאונות דרכים עם נפגעים, לפי סוג תאונה 24.22
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, גיל וסוג נפגע 24.23
 
25. בנקים וביטוח
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סיכום נכסים והתחייבויות של בנק ישראל 25.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סיכום מאזנים של מוסדות בנקאיים 25.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סיכום דוחות של עסקי ביטוח, לפי ענף ביטוח עיקרי 25.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תיק נכסים של קרנות הנאמנות, לפי הרכב נכסים וסוג קרן 25.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סיכום נכסי קופות גמל, לפי סוג הקופה והרכב הנכסים 25.5
 
26. מחקר ופיתוח
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית למו"פ אזרחי, לפי מגזר מבצע ומגזר מממן 26.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאות משרדי הממשלה למו"פ אזרחי, לפי סוג הוצאה 26.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאות, השקעות, מימון, פדיון ומועסקים במו''פ העסקי 26.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאות, השקעות, מימון מו"פ ומועסקים במו"פ בתעשייה, לפי ענף כלכלי ראשי 26.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדענים באוניברסיטאות ובמכוני מחקר, לפי תחום עבודה ותכונות שונות 26.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדענים באוניברסיטאות ובמכוני מחקר, לפי קשרים עם חו"ל ותכונות שונות 26.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בקשות שהוגשו לרישום פטנטים בישראל, לפי מקור הבקשה 26.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חברות העוסקות בביוטכנולוגיה, מועסקים, הוצאות, הכנסות, יצוא, השקעות ומימון, לפי ענף כלכלי 26.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מועסקים בביוטכנולוגיה, לפי תחום עיסוק ורמת השכלה 26.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
חברות העוסקות בביוטכנולוגיה, לפי תחום הביוטכנולוגיה, מועסקים, הוצאות מו''פ, הכנסות ויצוא 26.10
 
27. איכות הסביבה
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לשירותים ציבוריים לשמירת איכות הסביבה, לפי מגזר מבצע, סוג שירות וסוג הוצאה 27.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לשירותים ציבוריים לשמירת איכות הסביבה, לפי מגזר מבצע וסוג הוצאה 27.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פליטות משריפת דלקים 27.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פליטות משריפת דלק, לפי סוג הדלק 27.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פליטות משריפת דלק, לפי צרכן הדלק 27.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פליטות של גזי חממה, לפי מקור 27.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ריכוזי גפרית דו-חמצנית ( SO2) וכלל תחמוצות חנקן (NOx) מתחנות ניטור גבוהות 27.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ריכוזי אוזון (O3) וחלקיקי אבק מרחף (SPM) מתחנות ניטור גבוהות 27.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ריכוזי כלל תחמוצות חנקן (NOx) ופחמן חד-חמצני (CO) מתחנות תחבורתיות 27.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בדיקות מיקרוביאליות של מי שתייה, לפי צורת יישוב ומחוז 27.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בדיקות מיקרוביאליות של מי חופי הרחצה 27.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
בדיקות כימיות וביולוגיות של מי נחלים 27.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כמויות של שפכים גולמיים, קולחין ומים מושבים במפעל השפד"ן 27.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כמויות שפכים ממכוני טיפול 27.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כמות פסולת מוצקה ממוחזרת, לפי סוג חומר 27.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
פסולת מוצקה ביתית, מסחרית וגזם, לפי מחוז ונפה 27.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
כמות פסולת מסוכנת שהועברה לטיפול באתר רמת חובב, לפי סוג חומר ושיטת טיפול 27.17
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תקריות חומרים מסוכנים, לפי מאפיין תקרית 27.18
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
סכנת ההכחדה של מיני בעלי חוליות 27.19
 
28. השוואות בין-לאומיות
 Zip לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 Word לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות

שם לוח
מספר
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח, אוכלוסייה וצפיפות אוכלוסייה 28.1
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוחלת חיים ותמותת תינוקות 28.2
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שיעורי למידה, לפי קבוצת גיל 28.3
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אחוז בכוח עבודה מהאוכלוסייה בגיל עבודה - נתונים מותאמים 28.4
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אחוז בלתי מועסקים מכוח העבודה - נתונים מותאמים 28.5
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) 28.6
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) ותמ''ג לנפש 28.7
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שווי כוח קנייה ומדדי רמת מחירים 28.8
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדי תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) 28.9
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
תוצר מקומי גולמי (תמ''ג) ושימושים מקומיים במקורות לנפש במחירים בין-לאומיים 28.10
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
מדדי רמת המחירים לתוצר מקומי גולמי (תמ''ג) ולשימושים מקומיים במקורות 28.11
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לבריאות 28.12
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית לחינוך 28.13
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
הוצאה לאומית למחקר ופיתוח (מו"פ) 28.14
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
ענפי טכנולוגיות המידע (ICT) 28.15
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
שטח חקלאי ושטח יער 28.16
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט
אספקת קלוריות, שומן וחלבון לנפש ליום 28.17
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©