English
לקטלוג הפרסומים חדש באתר הלמ"ס
הודעות לתקשורת  
   
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2015-2013
תיירות 2015
הירחון הסטטיסטי לישראל - ינואר 2017
רשויות מקומיות - 2015
סטטיסטיקל תיירות ושירותי הארחה 2015
ירחון סקרי כוח אדם דצמבר 2016
עוד חדש באתר...
 
מספר פרסום שם הפרסום מועד הפרסום
1665 עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2015-2013 15/02/2017
1658 תיירות, 2015 09/02/2017
2017/1 הירחון הסטטיסטי לישראל - ינואר 2017 07/02/2017
2016/4 רבעון סקרי כוח אדם - אוקטובר-דצמבר 2016 31/01/2017
2016/12 ירחון סקרי כוח אדם - דצמבר 2016 31/01/2017
1667 תעשייה, כרייה וחציבה מדדים וסיכומים שנתיים 2014 26/01/2017
2016/3 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה - יולי-ספטמבר 2016 24/01/2017
1660 סקר תעשייה, כרייה וחציבה, 2013 18/01/2017
1662 ההוצאה הלאומית לחינוך, 2015-1962 17/01/2017
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, יולי-ספטמבר 2016 16/01/2017
2016/12 הירחון הסטטיסטי לישראל - דצמבר 2016 08/01/2017
2016/3 סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, יולי-ספטמבר 2016 26/12/2016
2016/4 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 4, 2016 26/12/2016
1661 ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2015-1989 26/12/2016
1656 החקלאות בישראל: חשבון הענף, מדדי המחירים של תפוקה ותשומה, 2015-2014 22/12/2016
2016/11 ירחון סקרי כוח אדם - נובמבר 2016 22/12/2016
1659 סקר ענפי הכלכלה, 2013 18/12/2016
2016/3 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים - יולי - ספטמבר 2016 14/12/2016
2016/11 הירחון הסטטיסטי לישראל - נובמבר 2016 07/12/2016
 
מועד העדכון תקופונים שעודכנו בשלושת החודשים האחרונים
 
10/10/2016 פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל
15/02/2017 עלוני סטטיסטי-קל
07/02/2017 הירחון הסטטיסטי לישראל
15/01/2016 הירחון לסטטיסטיקה של מחירים
31/01/2017 לקט אינדיקטורים כלכליים
31/01/2017 ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ
24/01/2017 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה
07/02/2017 רבעון סקרי כוח אדם
28/02/2013 ירחון סקרי כוח אדם
07/02/2017 ירחון שכר ותעסוקה
21/06/2011 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
23/01/2017 סטטיסטיקה של תיירות
07/01/2013 רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות
29/09/2016 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות
16/12/2012 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©