English
לקטלוג הפרסומים חדש באתר הלמ"ס
הודעות לתקשורת  
   
סקר כוח אדם 2016
הירחון הסטטיסטי לישראל - נובמבר 2018
ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט 2017-1984/85
תיירות ושירותי הארחה, 2017 (סטטיסטיקל מס' 172 - מונגש)
ירחון סקרי כוח אדם אוקטובר 2018
אוכלוסייה ביישובים, 2017
עוד חדש באתר...
 
מספר פרסום שם הפרסום מועד הפרסום
1723 סקר כוח אדם, 2016 09/12/2018
2018/11 הירחון הסטטיסטי לישראל - נובמבר 2018 06/12/2018
1739 ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2017-1984/85 05/12/2018
2018/10 ירחון סקרי כוח אדם - אוקטובר 2018 22/11/2018
1735 ההוצאה הלאומית לבריאות, 2017-1962 07/11/2018
2018/10 הירחון הסטטיסטי לישראל - אוקטובר 2018 07/11/2018
2018/9 ירחון סקרי כוח אדם - ספטמבר 2018 31/10/2018
2018/3 רבעון סקרי כוח אדם - יולי-ספטמבר 2018 31/10/2018
1714 מדדי חקלאות-סביבה, 2015-2000 28/10/2018
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אפריל-יוני 2018 23/10/2018
2018/2 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אפריל-יוני 2018 17/10/2018
1731 סקר ביטחון אישי, 2017 16/10/2018
1726 כלי רכב מנועיים, 2017 11/10/2018
2018/2 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים אפריל-יוני 2018 11/10/2018
2018/8 ירחון סקרי כוח אדם - אוגוסט 2018 08/10/2018
2018/9 הירחון הסטטיסטי לישראל - ספטמבר 2018 07/10/2018
 
מועד העדכון תקופונים שעודכנו בשלושת החודשים האחרונים
 
14/11/2018 פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל
10/12/2018 עלוני סטטיסטי-קל
06/12/2018 הירחון הסטטיסטי לישראל
15/01/2016 הירחון לסטטיסטיקה של מחירים
28/02/2018 לקט אינדיקטורים כלכליים
29/11/2018 ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ
17/10/2018 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה
06/12/2018 רבעון סקרי כוח אדם
28/02/2013 ירחון סקרי כוח אדם
06/12/2018 ירחון שכר ותעסוקה
21/06/2011 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
22/11/2018 סטטיסטיקה של תיירות
07/01/2013 רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות
29/09/2016 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות
16/12/2012 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©