מספר המשרות הפנויות - ינואר 2017
לוחות ותרשימים
1.משרות פנויות, משרות שכיר ואחוז משרות פנויות

2.מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי, מאי 2009 - דצמבר 2012 (אלפים)

3.מספר משרות פנויות לפי ענף כלכלי, ינואר 2013 - ינואר 2017 (אלפים)

4.תרשים 1. משרות פנויות, נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה, ינואר 2011 -ינואר 2017

5.תרשים 2. אחוז משרות השכיר ינואר 2011 -ינואר 2017

6.תרשים 3. אחוז משרות פנויות בענף ,הבינוי , מאי 2009 - ינואר 2017

7.תרשים 4. אחוז משרות פנויות בענף האירוח והאוכל, מאי 2009 -ינואר 2017

8.תרשים 5. אחוז משרות פנויות לפי קבוצת גודל 5-9 מועסקים, ינואר 2010 -ינואר 2017

9.תרשים 6. אחוז משרות פנויות לפי קבוצת גודל 10-49 מועסקים, ינואר 2010 - ינואר 2017

10.תרשים 7. אחוז משרות פנויות לפי קבוצת גודל 50-99 מועסקים, ינואר 2010 -ינואר 2017

11.תרשים 8. אחוז משרות פנויות לפי קבוצת גודל מעל 100 מועסקים, ינואר 2010 -ינואר 2017

12.תרשים 9. מספר משרות פנויות בקרב עובדי מכירות ינואר 2010 -ינואר 2017

13.תרשים 10. מספר משרות פנויות בקרב מהנדסים בכלל ומפתחי תוכנה בפרט ינואר 2010 - ינואר 2017

14.תרשים 11. מספר משרות פנויות בקרב רצפים, סתתים, טייחים, ברזלנים, מרכיבים, מאלמנטים טרומיים וטפסנים ובנאים ינואר 2010 - ינואר 2017

15.תרשים 12. מספר משרות פנויות בקרב מאבטחים ינואר 2010 -ינואר 2017