סחר החוץ של ישראל, ינואר 2017: יבוא ויצוא של סחורות
לוחות ותרשימים
1.מאזן סחר חוץ, נטו (מיליוני דולרים)

2.מאזן סחר חוץ, נטו (מיליוני ש''ח)

3.מאזן סחר חוץ - יבוא , לפי קבוצת סחורות, נטו (מיליוני דולרים)

4.מאזן סחר חוץ - יבוא, לפי קבוצת סחורות, נטו (מיליוני ש''ח)

5.מאזן סחר חוץ - יצוא , לפי קבוצת סחורות, נטו (מיליוני דולרים)

6.מאזן סחר חוץ - יצוא , לפי קבוצת סחורות, נטו (מיליוני ש''ח)

7.יבוא מוצרי צריכה, לפי קבוצת סחורות (מיליוני דולרים)

8.יבוא מוצרי צריכה, לפי קבוצת סחורות (מיליוני ש''ח)

9.יבוא חומרי גלם, לפי קבוצת סחורות (מיליוני דולרים)

10.יבוא חומרי גלם, לפי קבוצת סחורות (מיליוני ש''ח)

11.יבוא מוצרי השקעה, לפי קבוצת סחורות (מיליוני דולרים)

12.יבוא מוצרי השקעה, לפי קבוצת סחורות (מיליוני ש''ח)

13.יצוא חקלאי, ייעור ודיג ויצוא אחר, לפי ענפי כלכלה מקובצים (מיליוני דולרים)

14.יצוא חקלאי, ייעור ודיג ויצוא אחר, לפי ענפי כלכלה מקובצים (מיליוני ש''ח)

15.יצוא תעשייתי וחרושת, כרייה וחציבה, לפי ענפי כלכלה מקובצים (מיליוני דולרים)

16.יצוא תעשייתי וחרושת, כרייה וחציבה, לפי ענפי כלכלה מקובצים (מיליוני ש''ח)

17.יצוא תעשייתי, לפי העוצמה הטכנולוגית (מיליוני דולרים)

18.יצוא תעשייתי, לפי העוצמה הטכנולוגית (מיליוני ש''ח)

19.יצוא תעשייתי, לפי העוצמה הטכנולוגית, נטו (מיליוני דולרים)

20.יצוא תעשייתי, לפי העוצמה הטכנולוגית, נטו (מיליוני ש''ח)