מדדי המחירים לצרכן - ינואר 2017
לוחות ותרשימים
1.מדד המחירים לצרכן, לפי קבוצות צריכה ראשיות - תרומה ואחוז שינוי

2.מדד מחירים לצרכן - נתונים מקוריים , מנוכי עונתיות ומגמה

3.מדד המחירים לצרכן, ל''סלי'' חמישונים,לפי הכנסה פנויה לנפש סטנדרטית במשק בית - תרומה ואחוז שינוי

4.קבוצות מוצרים ושירותים עיקריים במדד המחירים לצרכן לפי קבוצות ראשיות וקבוצות אחוזי שינוי

5.אחוזי שינוי תקופתיים במדדי המחירים

6.מדד מחירי דירות

7.מחירים ממוצעים של דירות (אלפי ש''ח),לפי אזור מגורים וקבוצות גודל הדירה (חדרים)

8.מחירים ממוצעים חודשיים של שכר דירה חופשי (ש''ח),לפי אזור מגורים וקבוצות גודל הדירה (חדרים)