מדד מחירי יצרן - ינואר 2017
לוחות ותרשימים
1.מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים - תרומה ואחוז שינוי

2.המדד, לפי עצמת הטכנולוגיה - תרומה ואחוז שינוי

3.אחוזי שינוי תקופתיים במדדי המחירים