התחלת הבנייה וגמר הבנייה ברבע הראשון של 2013
לוחות ותרשימים
1.דירות, לפי שלב בנייה, מספר יחידות וקומות בבניין

2.התחלה וגמר בנייה של דירות, לפי בעלות על הקרקע

3.דירות, לפי שלב בנייה, ויוזם בנייה

4.דירות, לפי שלב בנייה, מחוז ויוזם בנייה

5.שטח בנייה, לפי שלב בנייה, יוזם בנייה וייעוד

6.דירות ושטח בבנייה פעילה, לפי יוזם הבנייה וייעוד