הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - בינוי  -  התחלת בנייה וגמר בנייה
 
התחלת בנייה וגמר בנייה
English
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 22.3.2017 התחלת הבנייה וגמר הבנייה בשנת 2016
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
הירחון הסטטיסטי לישראל
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf שטח בנייה, לפי שלב וייעוד בנייה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf דירות, לפי שלב בנייה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf דירות, שטח דירות וחדרים, לפי שלב בנייה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf דירות, לפי שלב בנייה ומחוז
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf חודשי בנייה - ממוצע לדירה ולבניין בבניינים למגורים שבנייתם הסתיימה, לפי שטח בנייה
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט בינוי - נתונים נבחרים
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט עוסקים, משרות, תפוקה, ערך מוסף גולמי ותמורה למשרות בענף בינוי (סיווג 2011)
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט מאזן ענף בינוי (סיווג 2011)
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט תעסוקה בענף בינוי
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט שטח בנייה, לפי ייעוד
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט שטח בנייה למגורים, לפי יוזם הבנייה, צורת יישוב ומחוז
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט שטח בנייה שלא למגורים, לפי ייעוד ומחוז
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט דירות וחדרים
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט דירות, לפי מאפייני בניין
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט דירות, לפי יוזם הבנייה, צורת יישוב ומחוז
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט חודשי בנייה - ממוצע לדירה ולבניין בבניינים למגורים שבנייתם נסתיימה, לפי יוזם הבנייה ולפי שטח בניין
תרשימים שנתיים מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
שטח התחלת בנייה - למגורים ושלא-למגורים
התחלת בנייה של דירות, לפי יוזם בנייה
שטח התחלת בנייה, לפי ייעוד
התחלת בנייה של דירות, לפי מספר חדרים
גמר בנייה של דירות
התחלת בנייה של דירות - אחוז הדירות בבניינים בני 8 קומות ומעלה, לפי מחוז
פרסומים בנושא
הבינוי בישראל, 2014 (פ"מ 1620)
... פרסומים נוספים
פרסומים נוספים בנושא >>>
דליית סדרות עתיות - מאגר הנתונים של הלמייס מאגר הנתונים של הלמייס
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©