הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - בינוי  -  התחלת בנייה וגמר בנייה
 
התחלת בנייה וגמר בנייה
English
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 19.12.2017 התחלת הבנייה וגמר הבנייה - רבע שלישי של 2017
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
הירחון הסטטיסטי לישראל
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf שטח בנייה, לפי שלב וייעוד בנייה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf דירות, לפי שלב בנייה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf דירות, שטח דירות וחדרים, לפי שלב בנייה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf דירות, לפי שלב בנייה ומחוז
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf חודשי בנייה - ממוצע לבניין, בבניינים למגורים שבנייתם הסתיימה, לפי שטח הבניין
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט בינוי - נתונים נבחרים
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט עוסקים, משרות, תפוקה, ערך מוסף גולמי ותמורה למשרות בענף בינוי (סיווג 2011)
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט מאזן ענף בינוי (סיווג 2011)
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט תעסוקה בענף בינוי
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט שטח בנייה, לפי ייעוד
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט שטח בנייה, לפי ייעוד, צורת יישוב ומחוז
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט שטח בנייה שלא למגורים, לפי ייעוד ומחוז
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט דירות וחדרים
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט דירות, לפי מאפייני בניין
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט דירות, לפי צורת יישוב ומחוז, ולפי מספר דירות בבניין ודירות שנוספו לבניינים קיימים
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט חודשי בנייה - ממוצע לבניין בבניינים למגורים שהסתיימה בנייתם, לפי שטח הבניין
תרשימים שנתיים מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
שטח התחלת בנייה - למגורים ושלא-למגורים
שטח התחלת בנייה, לפי ייעוד
התחלת בנייה של דירות, לפי מספר חדרים
גמר בנייה של דירות
התחלת בנייה של דירות - אחוז הדירות בבניינים בני 8 קומות ויותר, לפי מחוז
התחלת סלילה של כבישים (אורך)
פרסומים בנושא
הבינוי בישראל, 2014 (פ"מ 1620)
... פרסומים נוספים
פרסומים נוספים בנושא >>>
דליית סדרות עתיות - מאגר הנתונים של הלמייס מאגר הנתונים של הלמייס
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©