הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - בינוי  -  התחלת בנייה וגמר בנייה
 
התחלת בנייה וגמר בנייה
English
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 19.6.2017 התחלת הבנייה וגמר הבנייה - רבע ראשון 2017
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
הירחון הסטטיסטי לישראל
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf שטח בנייה, לפי שלב וייעוד בנייה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf דירות, לפי שלב בנייה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf דירות, שטח דירות וחדרים, לפי שלב בנייה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf דירות, לפי שלב בנייה ומחוז
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf חודשי בנייה - ממוצע לבניין, בבניינים למגורים שבנייתם הסתיימה, לפי שטח הבניין
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
תרשימים שנתיים מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
פרסומים בנושא
הבינוי בישראל, 2014 (פ"מ 1620)
... פרסומים נוספים
פרסומים נוספים בנושא >>>
דליית סדרות עתיות - מאגר הנתונים של הלמייס מאגר הנתונים של הלמייס
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©