הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - ענפי הכלכלה   -  תעשייה
 
תעשייה
English
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 מדיניות עדכוני סטטיסטיקה בתחום עסקים-כלכלה
נתוני תעשייה מסקר הערכת המגמות בעסקים  
שאלות חוזרות ונשנותמתוך שאלות חוזרות ונשנות
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 26.12.2017 פדיון (מכירות) של רשתות השיווק: ספטמבר-נובמבר 2017
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 21.12.2017 הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: אוגוסט-אוקטובר 2017
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 21.12.2017 מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - אוקטובר 2017
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 28.12.2017 רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: ספטמבר-נובמבר 2017
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 25.7.2017 ההוצאה למחקר ופיתוח במגזר העסקי בשנת 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 19.7.2017 דמוגרפיה של עסקים - שרידות ותנועות של עסקים 2016-2014
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 25.6.2017 מאפיינים עיקריים של פעילות המגזר העסקי מסקר ענפי הכלכלה בשנת 2014
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
דליית סדרות עתיות - מאגר הנתונים של הלמייס מאגר הנתונים של הלמייס
הירחון הסטטיסטי לישראל
מדדי עלות לשעת עבודה בתעשייה נתוני מגמה לפי הענפים
 
לוחות: מדדי שכר ועלות לשעת עבודה לשכיר בתעשייה, לפי ענף ראשי
ראה נתונים במאגר הנתונים של הלמ"ס
 
נתונים שנתיים - לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל"
תרשימים שנתיים מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
למפה -משרות בתעשייה, לפי עצמה טכנולוגית ונפה 2010
פרסומים בנושא
הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, 2014 (פ"מ 1686)
תעשייה, כרייה וחציבה מדדים וסיכומים שנתיים 2014 (פ"מ 1667)
סקר תעשייה, כרייה וחציבה 2013 (פ"מ 1660)
סקר ענפי הכלכלה, 2014 (פ"מ 1698)
פסולת ופליטות מזהמים בענפי התעשייה והחשמל 2012 (פ"מ 1605)
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2015-2013 (פ"מ 1665)
דמוגרפיה של עסקים מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים 2015-2011 (פ"מ 1669)
הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, 2011 (פרסום טכני מס` 80) (מהדורה מעודכנת)
... פרסומים נוספים
פרסומים מתוך "כלים,מחקרים וניירות עבודה"
שם הפרסום
תכנית החשיפה והשפעתה על הרכב היבוא 1988 -2000
התפתחות כלכלית בתעשייה בישראל לפי עצמה טכנולוגית בשנים 2003-1995
סקרי תעשייה 1990-2003 (1+,5+)
תיאור נתונים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
סדרות נתונים xls לחץ לקבלת קובץ בפורמט
סטטיסטי-קל
תעשייה, 2014-2012 (סטטיסטיקל מס` 146) תעשייה, 2014-2012 (סטטיסטיקל מס` 146)
תעשייה 1995-2005 (סטטיסטי-קל) תעשייה 1995-2005 (סטטיסטי-קל)
 
סקרי הערכות עסקים וצרכנים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©