הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - ענפי הכלכלה   -  תעשייה
 
תעשייה
English
מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
 מדיניות עדכוני סטטיסטיקה בתחום עסקים-כלכלה
נתוני תעשייה מסקר הערכת המגמות בעסקים  
שאלות חוזרות ונשנותמתוך שאלות חוזרות ונשנות
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 24.5.2017 פדיון (מכירות) של רשתות השיווק: פברואר-אפריל 2017
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 25.5.2017 הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: ינואר - מרס 2017
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 25.5.2017 מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - מרץ 2017
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 29.5.2017 רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: פברואר-אפריל 2017
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 18.7.2016 ההוצאה למחקר ופיתוח במגזר העסקי בשנת 2014
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 25.9.2016 מאפיינים דמוגרפים של בעלי עסקים בישראל - 2012
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 14.6.2016 מאפיינים עיקריים של פעילות המגזר העסקי כפי שהתקבלו מסקר ענפי הכלכלה בשנת 2013
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
דליית סדרות עתיות - מאגר הנתונים של הלמייס מאגר הנתונים של הלמייס
הירחון הסטטיסטי לישראל
מדדי עלות לשעת עבודה בתעשייה נתוני מגמה לפי הענפים
 
לוחות: מדדי שכר ועלות לשעת עבודה לשכיר בתעשייה, לפי ענף ראשי
ראה נתונים במאגר הנתונים של הלמ"ס
 
נתונים שנתיים - לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל"
תרשימים שנתיים מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
למפה -משרות בתעשייה, לפי עצמה טכנולוגית ונפה 2010
פרסומים בנושא
סקר תעשייה, כרייה וחציבה 2013 (פ"מ 1660)
סקר ענפי הכלכלה 2013 (פ"מ 1659)
סקר תעשייה, כרייה וחציבה 2012 (פ"מ 1628)
תעשייה, כרייה וחציבה מדדים וסיכומים שנתיים 2013 (פ"מ 1615)
פסולת ופליטות מזהמים בענפי התעשייה והחשמל 2012 (פ"מ 1605)
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2014-2012 (פ"מ 1629)
דמוגרפיה של עסקים, מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2014-2011 (פ"מ 1636)
הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, 2011 (פרסום טכני מס` 80) (מהדורה מעודכנת)
הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל 2012 ( פ"מ 1586)
... פרסומים נוספים
פרסומים מתוך "כלים,מחקרים וניירות עבודה"
שם הפרסום
תכנית החשיפה והשפעתה על הרכב היבוא 1988 -2000
התפתחות כלכלית בתעשייה בישראל לפי עצמה טכנולוגית בשנים 2003-1995
סקרי תעשייה 1990-2003 (1+,5+)
תיאור נתונים pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
סדרות נתונים xls לחץ לקבלת קובץ בפורמט
סטטיסטי-קל
תעשייה, 2014-2012 (סטטיסטיקל מס` 146) תעשייה, 2014-2012 (סטטיסטיקל מס` 146)
תעשייה 1995-2005 (סטטיסטי-קל) תעשייה 1995-2005 (סטטיסטי-קל)
 
סקרי הערכות עסקים וצרכנים
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©