English
תחזית פרסום הודעות לתקשורת
לשבוע הקרוב : 19/02/2017 - 23/02/2017

יום תאריך תדירות שם ההודעה שעת פרסום
ראשון 19.2 חודשית סחר חוץ לפי ארצות - ינואר 2017 (048) 13:00
שני 20.2 חודשית הייצור התעשייתי - דצמבר 2016 וסיכום שנת 2016 (049) 13:00
שני 20.2 חודשית מדדי פידיון לכל ענפי המשק - דצמבר 2016 וסיכום שנת 2016 (050) 13:00
שלישי 21.2 שנתית שמות משפחה בישראל - 2016 (051) 13:00
שלישי 21.2 שנתית לקט נתונים לרגל יום המשפחה - 2015-2016 (052) 13:00
רביעי 22.2 חודשית לינות במלונות תיירות - ינואר 2017 (053) 13:00
רביעי 22.2 חודשית תאונות דרכים עם נפגעים - ינואר 2017 (054) 13:00
רביעי 22.2 חודשית ייצוא שירותים - דצמבר 2016 וסיכום שנת 2016 (055) 13:00
חמישי 23.2 חודשית סקר כח אדם - ינואר 2017 (056) 13:00

חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©