English
תחזית פרסום הודעות לתקשורת
לשבוע הקרוב : 12/08/2018 - 16/08/2018

יום תאריך תדירות שם ההודעה שעת פרסום
ראשון 12.8 חודשית סקר אמון הצרכנים - יולי 2018 (234) 13:00
שני 13.8 חודשית סחר החוץ של ישראל - יבוא ויצוא של סחורות - יולי 2018 (236) 13:00
שני 13.8 חודשית כמות מבוקשת של דירות חדשות - יוני 2018 (235) 13:00
שלישי 14.8 שנתית שינוי מתודולוגי בחישוב הוצאות הריבית של המגזר הממשלתי ויתרות החוב - 2018 (238) 13:00
שלישי 14.8 שנתית יציאות וחזרות של ישראלים ששהו בחו"ל יותר משנה ברציפות - 2016 (237) 13:00
רביעי 15.8 חודשית מדד המחירים לצרכן - יולי 2018 (243) 18:30
רביעי 15.8 חודשית שינוי במחירי שוק הדירות - יולי 2018 (242) 18:30
רביעי 15.8 חודשית מדד מחירי תשומות - יולי 2018 (241) 18:30
רביעי 15.8 חודשית סקר משרות פנויות - יולי 2018 (239) 13:00
רביעי 15.8 חודשית מדד מחירי יצרן - יולי 2018 (240) 18:30
חמישי 16.8 שנתית ההוצאה הלאומית לבריאות - 2018 (244) 13:00
חמישי 16.8 חודשית החשבונות הלאומיים - אומדן ראשון למחצית ראשונה 2018 (245) 13:00

 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©