הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי  -  מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
 
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי מרץ 2016 - מדינת ישראל מצטרפת למדינות המתקדמות בעולם ומשיקה את הדוח הממשלתי הראשון בנושא: איך החיים באמת?

הדוח מספק תמונה רחבה על מצב המשק, החברה והסביבה ומבט פנורמי של כלל התחומים שתורמים לאיכות החיים, ביניהם רמת החיים החומרית, רווחה אישית וחברתית, חינוך, בריאות, ביטחון אישי, סביבה, דיור ותשתיות ועוד.
בנוסף, הדוח מאפשר לערוך השוואת בין מדינות וכן, להשוות במצב איכות חיים של מגזרים ושל קבוצות אוכלוסייה שונות בחברה הישראלית, במגוון מדדים נבחרים.
דוח מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, מרץ 2016  pdf  לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מצגת מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, מרץ 2016  pdf  לחץ לקבלת קובץ בפורמט
לדוח המקוון    
הודעות לתקשורת
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 16.3.2016 מדדי איכות חיים , קיימות וחוסן לאומי - 2014-2013
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 6.4.2016 לרגל יום הבריאות העולמי החל ב-7.4.16 מה באמת מצב בריאות הגוף והנפש בישראל? נתוני בריאות מתוך הדוח הממשלתי הראשון למדדי איכות חיים
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 4.5.2016 נתוני העושר הלאומי של ישראל, מתוך הדוח הממשלתי למדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
סטטיסטי-קל
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי 2014-2013 (סטטיסטיקל) מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי 2014-2013 (סטטיסטיקל)
 
  סרטון דוח מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©