מפקד החקלאות יצא לדרך...
דרושים סוקרים
...  לאתר החדש - אתר בהרצה
youtube facebook twitter
    מה חדש?                                   
תאונות דרכים עם נפגעים 2017, חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות
ישראל במספרים (ערבית)
סקר מוצרים וחומרים בתעשייה 2014
מורשים לנהוג 2017
מחקר ופיתוח עסקי 2015
עוד חדש באתר...
NULL
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   70 לישראל   ישראל במספרים   נתונים שנתיים כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
 נתונים כלכליים לפי תקן IMF
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
   מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
 הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי מתודולוגי בחישוב הוצאות הריבית של המגזר הממשלתי ויתרות החוב הממשלתי 14.8.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות וחזרות בשנת 2016 של ישראלים ששהו בחו"ל שנה ויותר ברציפות 14.8.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, יולי 2018: יבוא ויצוא של סחורות 13.8.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - יוני 2018 13.8.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - יולי 2018 12.8.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל ביולי 2018 9.8.2018
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
 מדדי המחירים
 חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון   פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים   פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל   פורסם בתאריך 15/01/2016
 אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 13/08/2018
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2016
 יוני 2018
101.3  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  יוני 2018 0.1 %
אוכלוסייה לסוף  יוני 2018 8,877.2 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  יוני 2018 3.9 %
סך הכול משרות פנויות  יוני 2018 105,005  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  מאי 2018 10,141 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע ראשון 2018 320,010 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  יולי 2018 -8.0 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  יולי 2018 22.5 %

אינדיקטורים נוספים...
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©