מה חדש?                                  
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2015-2013
תיירות 2015
הירחון הסטטיסטי לישראל - ינואר 2017
רשויות מקומיות - 2015
סטטיסטיקל תיירות ושירותי הארחה 2015
ירחון סקרי כוח אדם דצמבר 2016
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   דור העתיד של ישראל   ישראל במספרים   נתונים שנתיים
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט משפחות בישראל - נתונים לרגל יום המשפחה 21.2.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט שמות משפחה בישראל 2016 21.2.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - דצמבר 2016 20.2.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: אוקטובר-דצמבר 2016 20.2.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ לפי ארצות - סחורות - ינואר 2017 19.2.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן ראשון למחצית השנייה של שנת 2016 16.2.2017
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/01/2016
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 16/02/2017
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2016
 ינואר 2017
99.8  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  ינואר 2017 -0.2 %
אוכלוסייה לסוף  דצמבר 2016 8,630.8 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  דצמבר 2016 4.3 %
סך הכול משרות פנויות  ינואר 2017 94,404  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  נובמבר 2016 9,640 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע רביעי 2016 313,191 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  ינואר 2017 -13.8 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  ינואר 2017 19.8 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©