מה חדש?                                  
סקר תעשייה, כרייה וחציבה 2013
ההוצאה הלאומית לחינוך 2015-1962
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות יולי-ספטמבר 2016
הירחון הסטטיסטי לישראל - דצמבר 2016
הון חברתי: נתונים מתוך הסקר החברתי 2014 (סטטיסטיקל)
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2015-1989
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   דור העתיד של ישראל   ישראל במספרים   נתונים שנתיים
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בשנת 2016 23.1.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - נובמבר 2016 23.1.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים - סיכום שנת 2016 22.1.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - נובמבר 2016 19.1.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: ספטמבר-נובמבר 2016 19.1.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ לפי ארצות בשנת 2016 18.1.2017
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/01/2016
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 18/01/2017
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2014
 דצמבר 2016
98.9  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  דצמבר 2016 0.0 %
אוכלוסייה לסוף  נובמבר 2016 8,615.7 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  נובמבר 2016 4.6 %
סך הכול משרות פנויות  דצמבר 2016 94,325  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  אוקטובר 2016 9,592 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שלישי 2016 310,772 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  דצמבר 2016 -12.5 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  דצמבר 2016 19.4 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©