מה חדש?                                  
הכנסות של בני 15 ומעלה – נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2014
ירחון סקרי כוח אדם אוגוסט 2016
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים אפריל-יוני 2016
רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 3, 2016
עודכן מחולל הלוחות של התחלות וגמר בנייה - נתוני מחצית ראשונה 2016
הירחון הסטטיסטי לישראל - אוגוסט 2016
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   דור העתיד של ישראל   ישראל במספרים   נתונים שנתיים
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מאפיינים דמוגרפים של בעלי עסקים בישראל - 2012 25.9.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - יולי 2016 22.9.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-אוגוסט 2016 22.9.2016
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש אוגוסט 2016 22.9.2016
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים : אוגוסט 2016 22.9.2016
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט נסועה (קילומטראז') - 2015 21.9.2016
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/01/2016
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 22/09/2016
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2014
 אוגוסט 2016
99.2  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  אוגוסט 2016 -0.3 %
אוכלוסייה לסוף  יולי 2016 8,556.0 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  אוגוסט 2016 4.6 %
סך הכול משרות פנויות  אוגוסט 2016 100,989  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  יוני 2016 10,235 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שני 2016 299,577 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  אוגוסט 2016 -15.0 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  אוגוסט 2016 18.2 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©