...  לאתר החדש - אתר בהרצה מפקד החקלאות יצא לדרך...
youtube facebook twitter
    מה חדש?                                   
סקר כוח אדם 2016
הירחון הסטטיסטי לישראל - נובמבר 2018
ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט 2017-1984/85
תיירות ושירותי הארחה, 2017 (סטטיסטיקל מס' 172 - מונגש)
ירחון סקרי כוח אדם אוקטובר 2018
אוכלוסייה ביישובים, 2017
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   70 לישראל   ישראל במספרים   נתונים שנתיים כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
 נתונים כלכליים לפי תקן IMF
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
   מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
 הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - נובמבר 2018 14.12.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - נובמבר 2018 14.12.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - נובמבר 2018 14.12.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-נובמבר 2018 14.12.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - אוקטובר 2018 13.12.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, נובמבר 2018: יבוא ויצוא של סחורות 13.12.2018
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
 מדדי המחירים
 חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון   פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים   פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל   פורסם בתאריך 15/01/2016
 אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 14/12/2018
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2016
 נובמבר 2018
101.5  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  נובמבר 2018 -0.3 %
אוכלוסייה לסוף  אוקטובר 2018 8,940.4 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  אוקטובר 2018 4.1 %
סך הכול משרות פנויות  אוקטובר 2018 109,546  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  ספטמבר 2018 10,395 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שלישי 2018 332,223 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  נובמבר 2018 -5.7 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  נובמבר 2018 22.6 %

אינדיקטורים נוספים...
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©