...  לאתר החדש - אתר בהרצה מפקד החקלאות יצא לדרך...
youtube facebook twitter
    מה חדש?                                   
רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אפריל-יוני 2018
סקר ביטחון אישי, 2017
Education in Israel (Statisti-lite)
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים אפריל-יוני 2018
כלי רכב מנועיים 2017
אוכלוסייה ביישובים, 2017
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   70 לישראל   ישראל במספרים   נתונים שנתיים כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
 נתונים כלכליים לפי תקן IMF
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
   מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
 הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט לראשונה אירחה הלמ"ס השבוע כינוס בין-לאומי של ארגון ה-OECD בנושא סטטיסטיקה של חינוך 18.10.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - ספטמבר 2018 18.10.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - אוגוסט 2018 18.10.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מו"פ בחברות הזנק ומרכזי פיתוח של חברות רב-לאומיות, 2016 17.10.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום הקולנוע הישראלי 16.10.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן שלישי למחצית הראשונה של שנת 2018 16.10.2018
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
 מדדי המחירים
 חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון   פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים   פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל   פורסם בתאריך 15/01/2016
 אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 16/10/2018
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2016
 ספטמבר 2018
101.5  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  ספטמבר 2018 0.1 %
אוכלוסייה לסוף  אוגוסט 2018 8,909.3 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  אוגוסט 2018 4.0 %
סך הכול משרות פנויות  אוגוסט 2018 105,986  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  יולי 2018 10,766 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שני 2018 327,285 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  ספטמבר 2018 -8.3 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  ספטמבר 2018 23.4 %

אינדיקטורים נוספים...
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©